Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Arktisk landbruk

Sauedrift i Berlevåg, Finnmark (Copyright: Oskar Puschmann, NIBIO)

Midlene til arktisk landbruk skal bidra til utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene.

Det er landbruket i Nordland og Troms og Finnmark som er omfattet av ordningen. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ansvaret for å koordinere forvaltningen av midlene opp mot Fylkesmannen i Nordland, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og eventuelle andre aktører i de aktuelle områdene.

Regjeringen har doblet bevilgningen til arktisk landbruk fra 2 til 4 millioner i siste jordbruksavtale, med sikte på en treårig satsing. Målet er å øke matproduksjonen i nordnorsk landbruk med utfordrende klimaforhold. 

For ytterligere informasjon om ordningen, søknadsfrister m.m., benytt nettsidene til Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kontakt