Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fjellandbruket

Sau på utmarksbeite i Nordland (Copyright: Colourbox)

Midlene til fjellandbruket skal styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene både innenfor tradisjonelt landbruk og øvrig næringsaktivitet knyttet til fjellandbruket.

Det er fjellandbruket i Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Oslo og Viken som er omfattet av ordningen. Fylkesmannen i Trøndelag har ansvaret for å koordinere forvaltningen av midlene. I samråd med nevnte fylkesmannsembeter, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag, skal de prioritere midler til tiltak innen områder som er felles for fjellandbrukskommunene. Fylkesmannen i Trøndelag skal også koordinere arbeidet opp mot øvrige fylkesmannsembeter, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner og eventuelle andre aktører i de aktuelle områdene.

Med utgangspunkt i erfaringene fra tidligere arbeid med områderettet innsats, ble det i 2019 bestemt å avsette mer penger over jord­bruksavtalen til fjelland­bruk. Det er for 2020 bevilget 4 mill. kroner til denne ordningen, med sikte på en 3-årig satsing.

For ytterligere informasjon om ordningen, søknadsfrister m.m., ta kontakt med fylkesmannen i ditt fylke. 

Kontakt