Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

10 mill. kroner skal gi Inn på tunet et løft

Landbruksdirektoratet har tildelt nær 10 mill. kroner til fire utvalgte pilotprosjekter i Inn på tunet-løftet 2. Inn på tunet-gårder tilbyr bruk av gårdens unike ressurser til innkjøpere av velferdstjenester i kommunen.

Inn på tunet (Copyright: Fylkesmannen Oslo og Viken)

Pilotene som nå tildeles midler skal kartlegge hvilke utfordringer kommuner, fylkeskommuner og NAV møter på når de skal ut og kjøpe Inn på tunet-tjenester. De skal også gjøre en vurdering av kostnader og kvalitet ved bruk av Inn på tunet-tjenester, sammenlignet med tilsvarende tilbud. Prosjektene skal gå over en 2-års periode og starter med å involvere deltakende kommuner.

Følgende regioner og pilotprosjekter er tildelt midler:

  • Nordland – Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for grunnskole. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er prosjekteiere, og er tildelt 3 000 000 kroner.
  • Møre og Romsdal - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet skole og pedagogiske tilbud, for videregående skole. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er prosjekteier, og er tildelt 2 400 000 kroner.
  • Oslo og Viken - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet demensomsorg. Fylkesmannen i Oslo og Viken er prosjekteier, og er tildelt 3 000 000 kroner.
  • Vestland - Pilotprosjekt innenfor tjenesteområdet psykiatri, rus og arbeidstrening. Fylkesmannen i Vestland er prosjekteier, og er tildelt 1 460 000 kroner.

Prosjektene skal bidra til å gjøre landbruket enda mer synlig, kompetent og attraktivt som samarbeidspartner for kommunene.

Gårdsmiljøet gir en unik arena for lærings og mestringsaktiviteter
Det er rundt 400 Inn på tunet gårder i Norge i dag. Disse gir tilbud til innkjøpere av velferdstjenester i kommuner og fylker på områder som oppvekst og opplæring, psykisk helse, rus og arbeidstrening, helse og omsorg.

Inn på tunet-aktiviteter tar utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser. Aktiviteter som stell av dyr og planter, matlaging basert på gårdens ressurser, drift av skogen og kulturlandskapet, vedlikehold av maskiner og bygningsmasse er noe av det som gir grunnlaget for Inn på tunet-tilbudene. Det gjennomføres i nært samarbeid med oppvekst-, utdannings-, helse- eller sosialsektoren.

Om Inn på tunet-løftet 2
Inn på tunet-løftet 2 ble avtalefestet i Jordbruksavtalen for 2019, og skal bidra til å utvikle markedet og utnytte næringspotensialet i større grad, slik at landbruket tas i bruk som arena for lærings- og mestringsaktiviteter i kommunene.

Inn på tunet-løftet 2 består av to ulike tiltak, der tiltak 1 er gjennomføringen av disse fire pilotprosjektene, mens tiltak 2 skal sørge for at kunnskapen fra disse pilotene blir delt med alle eksisterende og potensielle kjøpere og tilbydere av Inn på tunet-tjenester. 

Her kan du lese mer om Inn på tunet-løftet 2.

Kontaktperson

Mer om temaet

Eksterne lenker