Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Inn på tunet-løftet 2

Bilde--Inn-på-tunet

Landbruksdirektoratet lyser ut pilotmidler til Inn på tunet-løftet 2. Inntil 10 mill. kroner kan brukes til gjennomføring av piloter i perioden 1. november 2020 til 1. november 2022.

I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt løft for Inn på tunet (IPT) i perioden 2020–2022. I regi av fylkeskommuner og/eller fylkesmenn skal det gjennomføres fire toårige piloter rettet mot mulige innkjøpere av IPT-tjenester på områdene:

 • Demensomsorg 
 • Skole og pedagogiske tilbud (én for grunnskole, én for videregående)
 • Psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening

Søknad med pilotbeskrivelse sendes til Landbruksdirektoratet innen 1. oktober 2020.

 • Utlysning av pilotmidler til Inn på tunet-løftet 2

  I jordbruksoppgjøret 2019 ble det bestemt at det skal gjennomføres et nytt løft for Inn på tunet (IPT) i perioden 2020–2022. Det skal blant annet gjøres ved å gjennomføre fire toårige piloter rettet mot mulige innkjøpere av IPT-tjenester på områdene:

  • Demensomsorg 
  • Skole og pedagogiske tilbud (én for grunnskole, én for videregående)
  • Psykisk helse, rusomsorg og arbeidstrening


  Det er ønskelig at integreringstiltak for innvandrere og flyktninger inkluderes i pilotene på områder hvor dette kan være relevant. 

  I pilotene skal det kartlegges hvilke utfordringer kjøper møter ved oppstart, hvilke kriterier som blir vektlagt ved valg av leverandør og hvilke løsninger som foretrekkes. Det skal også gjøres en vurdering av kostnadene og kvaliteten ved bruk av IPT-tjenester sammenlignet med tilsvarende tilbud.

  Det er viktig at IPT-tilbudene kobles mot offentlige strategier og mål for tjenesteyting mot befolkningen. IPT-tilbyderne og kjøperne må derfor ha god dialog om lovverkets krav til den aktuelle tjenesten som ytes, samt den faglige kvaliteten og innholdet i tilbudet, både i oppstarten og om mulige forbedringsområder underveis. Vi viser blant annet til nye læreplaner for grunnskolenopptrappingsplanen for barn og unges psykiske helsenye aktivitetskrav innenfor demensomsorg, fokuset på arbeidsforberedende trening innenfor Grønt arbeid (NAV)Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  og Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.

  Det er ønskelig at pilotene organiseres på en måte som best mulig fremmer et samarbeid på tvers av involverte fagområder. Eier av piloten bør også undersøke mulighetene for å søke om tilskuddsmidler i forbindelse med pilotene. Det kan blant annet være muligheter innenfor Jobbsjansen og Tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak.

  Søknadsfrist
  Torsdag 1. oktober 2020. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

  Prosjektstørrelse
  Tilskudd inntil 3 mill. kroner per pilot.

  Varighet
  To år i perioden 1. november 2020 til 1. november 2022. 

  Hvordan søke
  Søknad i fritekst, vedlagt pilotbeskrivelse, sendes på e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no. Les nøye igjennom reglene for utlysningen.

  Hvem kan søke?
  Fylkeskommuner og fylkesmenn.

  Behandling av søknader
  Landbruksdirektoratet avgjør hvilke piloter som blir tildelt midler innen 1. november 2020.

 • Mandat for arbeidet

  I tråd med føringene fra jordbruksavtalen, har avtalepartene i løpet av høsten 2019 hatt dialog om utforming av et endelig mandat og opplegg for prosjektet. Partene er enige om at Inn på tunet-løftet innrettes i tråd med dette mandatet.

Kontakt

Frister

  Siste nyheter