Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lokalmat - kompetansenettverk

Rakfisk

Målgruppa for ordningen er små matbedrifter med opptil ti ansatte. Det kan være primærprodusenter eller næringsmiddelbedrifter som ønsker å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer, eller reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Ulike kurs og andre kompetansetiltak blir tilbudt gjennom fem regionale kompetansenettverk. Det er mulig å delta på kurs i regi av et nettverk i en annen region enn den du har tilknytning til. I tillegg til det matfaglige tilbudet hos kompetansenettverkene er det mulig å få hjelp til å løse markedsutfordringer gjennom Matmerks tilbud om markedsføringstjenester.

Ta kontakt med nettverket i din region for mer informasjon om de ulike tjenestene. Dersom du driver innen reinnæringen, ta kontakt med kompetansenettverket i Nord-Norge.

Fra 2020 er ansvaret for de regionale kompetansenettverkene for lokalmat lagt til fem fylkeskommuner. Den overordnede forvaltningen av ordningen ligger i Landbruksdirektoratet.

Kontakt