Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

6 millioner til prosjekter for økt verdiskaping og kompetanse i landbruket

Til sammen 12 aktører har fått innvilget 6 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmidler til prosjekter med oppstart i 2020. Pengene går til nasjonale tilretteleggingstiltak innen næringsutvikling og kompetanseheving.

Traktor gjødsling sommer (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket. Både næringsorganisasjoner, rådgivingsapparat og FoU-aktører er blant de som får midler.

Tilskuddsordningen nasjonale tilretteleggingsmidler ble opprettet i jordbruksoppgjøret i 2019, og er en ordning skal skal styrke verdiskapingen i norsk landbruk. Tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL) er nå en del av denne ordningen.

Tildeling av årets midler går til prosjekter som best kunne vise til relevans og nytteverdi sett opp mot utlysningen og formålet med ordningen. Dette innebærer blant annet å ha god forankring i landbruksnæringa og å kunne vise til nasjonal nytteverdi. 

For utvikling av kompetansetilbud er det også viktig at tilbudet retter seg mot yrkesutøvere i primærlandbruket eller andre næringer med tilknytning til landbruket. I år var det særlig ønskelig med kompetanseutvikling innen følgende områder: klimatilpasning, klima- og miljøtiltak, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse og økologisk landbruk.

Disse 12 aktørene har nå fått klarsignal til å sette i gang med sine foreslåtte prosjekter:

SØKER

PROSJEKT

TILSKOT

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN

Utarbeiding av gjødselkurs for veksthusgartnere

 135 000

NORGES BIRØKTERLAG

Mer enn honning: kompetanse om produksjon av pollenbaserte produkter

 500 000

STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUK

Etablering av kompetansenav for biogass som støttefunksjon for regionale aktører som tilbyr landbruksnæringen rådgiving innenfor etablering og drift av biogassanlegg

 500 000

DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

Fornybar energi i landbruket - oppbygging av nøytral landsdekkende rådgivingstjeneste

 507 000

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING

Fornybar energi i landbruket med spesielt fokus på biogass

 500 000

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING

Trygghet, helse og trivsel – et praktisk kurs for bonden og alle tilknyttet næringen

 500 000

UNIVERSITETET I AGDER

Kompetanseutvikling om IPT og grønne velferdstjenester

 750 000

STIFTELSEN BONDENS MARKED NORGE

Digitalt økonomikurs for lokalmatprodusenter

 300 000

ANIMALIA AS

Ansvarlig legemiddelbruk i husdyrproduksjonen

 350 000

ANIMALIA AS

Dyrevelferdsprogrammer - veterinærens rolle og oppgaver

 600 000

NORSVIN SA

På lag med grisen – kurs om grisens atferd og behov

 480 000

NORGES BONDELAG

Landbruksspillet – Fra papir til digital læreplattform

 600 000

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN

Styrket næringsutvikling i landbruket – ved økt kompetanse om demensomsorg til Inn på tunet-bønder

 300 000

STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

Fagskoleutdanning for hovslagere

 256 080

Antall: 14

                                                              Innvilget totalt:

 6 278 080

Neste mulighet til å søke ordinære nasjonale tilretteleggingsmidler blir etter planen tidlig i 2021.

I tillegg har vi nå lyst ut midler til forprosjekter innenfor grøntsektoren som går ut på økt etterspørsel etter norsk frukt og grønt, og utvikling av bærekraftstrategi for grøntsektoren. Dette var midler som ble satt av i årets jordbruksoppgjøre. Du finner utlysningen på våre nettsider.

Les mer om nasjonale tilretteleggingsmidler her.

Foto på forsiden: Marthe Ilseng Spangen

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister