Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Søk tilskudd for å skape næringsutvikling og økt kompetanse i landbruket

Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke midler som bidrar til å styrke verdiskapingen i landbruket.

Plante på myntstabel-674x279 (Copyright: Colourbox.com)

 

Næringsutvikling og kompetanseheving er stikkord for midlene som lyses ut. Både organisasjoner og institusjoner som er registrert i Enhetsregistret kan søke.

Foretak kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling og kompetanseheving på tvers av fylkesgrenser eller med nasjonale mål. KIL-midlene (tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket) er lagt inn i denne nye ordningen, som fra i år av kalles Nasjonale tilretteleggingsmidler. Rammene for tilskuddet bestemmes av partene i jordbruksoppgjøret. I 2020 ligger den økonomiske rammen for utlysning på om lag 6 mill. kroner.

Hvilke tiltak blir prioritert?
For dem som søker om tilskudd til kompetanseheving er det viktig å vise at det er et reelt behov for tiltaket i landbruksnæringen. Felles for tiltak som skal fremme næringsutvikling eller øke kompetansen i landbruket er at de skal være av nasjonal eller fylkesoverskridende karakter. Eksempler på slike tiltak kan være rekruttering, mobilisering, kunnskapsutvikling (kartlegginger eller lignende), nettverksbygging, og utvikling av kompetansetilbud og andre kompetansehevende tilbud.

Hvilke tiltak blir ikke prioritert?
Tilskuddsordningen støtter ikke forskningsprosjekter eller søkers ordinære drift.

KIL-midlene som nå inngår i den nye ordningen har tidligere støttet tiltak som øker kompetansen blant yrkesutøvere i landbruket. Her er en oversikt over prosjekter som har fått KIL-midler.

Utlysning og lenke til søknadsskjema finner du på våre nettsider.

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Kontaktperson

Mer om temaet

Frister