Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utlyser 3 mill. kroner for å styrke klimarådgivning på gårdsnivå

Landbruksdirektoratet utlyser inntil 3 mill. kroner til prosjekter som har som mål å utvikle et program for opplæring og kursing av klimarådgivere. Frist for å søke er 28. oktober.

Kornåker med hjulspor (Copyright: Colourbox)

Klimarådgivingen skal rettes mot bønder og bidra til mer klimasmart drift på gårdsnivå. Klimarådgivingen kan omhandle ulike temaer, som f. eks reduksjon av klimagassutslipp, økt opptak av karbon i jord og tilpasning til endrede klimatiske forhold og ekstremvær.

Landbruksdirektoratet inviterer både etablerte kompetansemiljøer i jordbruket og miljøer som kan bringe inn ny kunnskap. Det er ønskelig med rask oppstart.

Les hele utlysingen og søk her 

Midlene ble satt av i jordbruksavtalen 2020-2021 (jf. Prop. 118S).

Foto på forsiden: colourbox.no

Kontaktperson

Mer om temaet