Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 2 av søknaden i 2017

Forsidebilde produksjonstilskuddveileder 2017

Klikk her for omtale av søknadsfrister for søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 2018.

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017 kunne leveres fra og med 1. oktober 2017, som var telledato. Søknadsfristen var 15. oktober 2017.

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mai/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i søknaden som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember