Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 2 av søknaden i 2018

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2018.
Søknadsfristene i 2018 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.

Ved del 2 av søknaden kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mars/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
  • Poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober