Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 1 av søknaden i 2019

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. mars 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2019.
Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.

Ved del 1 av søknaden er det foretak med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd.