Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 1 av søknaden i 2017

Svart ku_foto_Pål Jakob Aasen_forsidebilde 480x264 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 27. april. Telledato er 1. mai 2017. Det er antall dyr du disponerer på telledato som skal registreres i søknaden. Søknadsfristen er 15. mai 2017.

Det er bare foretak med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd i mai. Hvis du bare har bikuber, eller du bare driver med planteproduksjon, skal du ikke søke før i oktober.