Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 2 av søknaden i 2019

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. oktober 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2019. Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

 • Elektronisk søknadsskjema


  Det elektroniske søknadsskjemaet er ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

  Du kan også levere søknad på papir. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvilke tilskudd kan jeg søke om i del 2 av søknaden?

  Del 2 av søknaden gjelder både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon. Du kan søke om følgende tilskudd:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
  • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
  • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
  • areal- og kulturlandskapstilskudd
  • tilskudd for dyr på beite
  • tilskudd for dyr på utmarksbeite
  • driftstilskudd til melkeproduksjon
  • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

  Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

  • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • tilskudd for grovfôrareal
 • Veiledning

 • Fra Jordbruksoppgjøret

 • Aktuelle forskrifter

 • Aktuelle rundskriv

  • Rundskriv 2019-34: Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
  • Rundskriv 2019-35: Saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • Tilskuddssatser og utbetalingsdato

  Planlagt utbetalingsdato

  Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2019, er planlagt i uke 8 i 2020. Det er ferdigbehandlede søknader som blir utbetalt ved hovedutbetalingen. Dersom søknaden din ikke er ferdigbehandlet når hovedutbetalingen går, vil du motta melding om dette

  Tilskuddssatser

  Foreløpige satser for produksjons- og avløsertilskuddet fremgår av jordbruksavtalen 2019–2020, kapittel 6.6, kapittel 7.1-7.8 og kapittel 9.1. Endelige satser for søknadsomgangen i 2019 fastsettes i januar 2020. Når endelige satser er fastsatt, vil satsene publiseres på Landbruksdirektoratets nettside.

  Foreløpig beregning av tilskudd i søknaden

  Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. For å holde forbruket i samsvar med fastsatt bevilgning i jordbruksavtalen, kan satsene justeres opp eller ned. Landbruks- og matdepartementet fastsetter endelige satser etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

  Vedtaket om tilskudd vil bli beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar utbetalingsåret (for søknad i 2019 er utbetalingsåret 2020).

  I del 1 av søknaden (søknadsfrist 15. mars) er det satsene fra fjorårets jordbruksavtale (jordbruksavtalen 2018-2019) som blir brukt i den foreløpige beregningen, siden årets jordbruksavtale ikke er fastsatt på det tidspunktet.