Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3,4 milliarder kroner betales ut til norske bønder

Onsdag 7. juni utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 3,4 mrd. kroner i tilskudd til jordbruksforetak.

Min meldingsboks Altinn

Meldingsboksen i Altinn

 

Søknadene fra januar 2017 om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er grunnlaget for utbetalingene 7. juni.

Fristen for å søke om tilskuddene var 20. januar 2017. Tilskuddsbrevet blir gjort tilgjengelig i Altinn.

Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene, og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 9. juni. Der søknaden ennå ikke er ferdigbehandlet, vil aktuelle søkere få beskjed om dette i tilskuddsbrevet. Vanligvis får mange av disse søkerne innvilget søknaden etter nærmere undersøkelser. I de tilfellene der søknaden er avvist eller avslått, vil søkeren få et eget brev fra kommunen. Oversikten over tilskuddsutbetalingene til de enkelte foretak publiseres på Landbruksdirektoratets nettsider i midten av juni.

 

Tilskuddssatsene 
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for produksjonstilskudd for søknadsomgangen i januar 2017. De endelige satsene er fastsatt tilsvarende satsene som ble fastsatt for søknadsomgangen i august 2016. Se de endelige satsene i rundskriv 2017-18.

 

Elektronisk utsendelse av tilskuddsbrev

Elektronisk kommunikasjon er nå hovedregelen for Landbruksdirektoratet. Dette innebærer at alle foretak som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i søknaden om produksjonstilskudd, vil få tilskuddsbrevet tilsendt elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post. Klagefristen er 3 uker fra tilskuddsbrevet mottas i meldingsboksen i Altinn.

Her finner du: Papirveiledning om hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn og video om hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn.

Foretak som verken har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse, vil få tilsendt tilskuddsbrev på papir. Men også for disse vil informasjonsbrevet og tilskuddsbrevet være tilgjengelig elektronisk i meldingsboksen i Altinn.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen.