Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - del 2 av søknaden i 2019

Sau forsidebilde veileder 2018

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. oktober 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2019. Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.

Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.