Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Råvarestatistikken oppdatert med tall for 2018

Statistikk for mengder av egg, melk, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i 2018 er nå tilgjengelig.

Produksjon av is (Copyright: Terje Heiestad, Millimeterpress)

Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress, copyright: Landbruksdirektoratet

Statistikken Råvarer fra bonde til matindustri oppdateres årlig i mars, året etter at bonden har levert til industrien. Tallene for kornleveranser 2017/18 følger kornåret (juli-juni) og ble oppdatert i november 2018. Komplette datasett er overført til data.norge og kan lastes ned i ulike format.

Dette viser statistikken
Leverte mengder råvare presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune. Innenfor hver råvare er det mulig å velge alle eller bare noen av underkategoriene. Filtreringsmenyen gjør det mulig å finne ønskete tall.

Hvor kommer tallene fra?
Grunnlaget for dataene er hentet fra norsk matindustris pliktige rapportering til Landbruksdirektoratet. Matindustrien må rapportere inn all råvare av egg, melk, korn, kjøtt og ull som de kjøper fra norske produsenter. Direktoratet bruker dataene til å kreve inn omsetningsavgift som bøndene skal betale for sine leveranser. Omsetningsavgiften skal fremme omsetningen av disse vareslagene. De samme dataene brukes også som grunnlag for utbetaling av pristilskudd til produsentene og innkreving av forskningsavgift som industrien skal betale.

Kontaktperson

Mer om temaet