Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

Kornhøst (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Klikk på overskriftene for å få vite mer om de ulike temaene.

Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på, kan du kontakte kommunen din.

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet og mer informasjon?

  Det elektroniske søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd finner du på Altinn sine nettsider.

  Søker du om produksjonstilskudd, må du kjenne bestemmelsene i jordbruksavtalen og i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Flere informasjonskilder kan være nyttige for deg som søker:

   

  Når du har logget deg inn og åpnet søknaden, vil du også finne hjelpeknapper i søknadsskjemaet som du kan klikke på hvis du lurer på noe underveis i utfyllingen.

  Du kan også levere søknad på papir. Papirsøknadskjemaet blir tilgjengelig fra 1. mars. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvordan logger jeg inn via Altinn?

  Du må bruke enten BankID, MinID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge deg inn i søknaden din via Altinn. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi.

  For å få tilgang til søknad om produksjonstilskudd, er det viktig at du velger riktig aktør. Velg foretak (organisasjonsnummer) som aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du logger inn igjen.

  Hvis du trenger mer informasjon, kan du lese denne veiledningen om hvordan du logger deg inn i søknaden om produksjonstilskudd via Altinn

 • Frister for søknaden i 2020

  Søknad om produksjons- og avløsertilskudd i 2020 har to søknadsfrister i året:

  • 15. mars (med telledato 1. mars)
  • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

   

  Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Du kan levere søknad om tilskudd i inntil 14 dager etter at søknadsfristen har utløpt, mot et trekk på 1 000 kr per dag forsinkelsen varer.

  Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. mars (ved del 1) og 29. oktober (ved del 2).

   

  Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
  • matpoteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober
  • rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober

   

  Det er søkers ansvar å levere søknaden innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen.

 • Uten dispensasjon kan du ikke levere søknad etter 29. mars o...

  Det er ikke anledning til å levere søknad etter 29. mars (for del 1) og 29. oktober (for del 2), med mindre du har søkt om og fått innvilget dispensasjon. Dispensasjon fra søknadsfristen vil kun være aktuelt i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor søkers kontroll er årsaken til at søknaden ikke blir levert i tide.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har glemt søknadsfristen, er bortreist i den perioden søknaden kan leveres, eller ikke har mottatt informasjon om ny søknadsomgang i Altinn. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon sendes til kommunen, men det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

 • Endre opplysninger i innsendt søknad

  Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, og du kan derfor endre søknadsopplysningene fram til 29. mars og 29. oktober. Dersom du har levert søknaden etter fristen, vil trekket bli beregnet fra første innsendte søknad. Det betyr at du kan gjøre endringer fram til 29. mars og 29. oktober uten å få ytterligere trekk.

  Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
  • matpoteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober
  • rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober

   

  Dersom du oppdager feil i søknaden og trenger å redusere noen av opplysningene i søknaden din etter at muligheten for å endre opplysningene i søknaden har gått ut, må du kontakte kommunen din. Hvis du ønsker å legge til nye opplysninger eller oppjustere noen av opplysningene der det ikke er mulighet for etterregistrering, må du søke om dispensasjon fra søknadsfristen, med mindre det dreier seg om en åpenbar feilføring.

   

 • For nye søkere

  For å søke om produksjonstilskudd, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer, må du kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få registrert foretaket og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret. Vær ute i god tid før søknadsfristen!

  Vi har en egen nettside for deg som er nyoppstartet eller ønsker å starte opp som bonde. Der finner du en oversikt over de viktigste tingene du må huske på, hvem som kan hjelpe deg med hva og hvor du finner mer informasjon.

 • Du må ha registrert gyldig kontonummer

  Du må ha registrert et kontonummer hos Landbruksdirektoratet for å kunne sende inn søknad om produksjons- og avløsertilskudd. Under seksjonen «Grunnopplysninger» i søknadsskjemaet, vil du se hvilket kontonummer som er registrert på foretaket ditt. Hvis du har søkt tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling være registrert hos Landbruksdirektoratet.

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonummerskjema finner du også i søknadsskjemaet.

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «Kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket.