Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

Kornhøst (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Klikk på overskriftene for å få vite mer om de ulike temaene.

Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på, kan du kontakte kommunen din.

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet og mer informasjon?

  Søknad leveres elektronisk, og du finner søknadsskjemaet på Altinn sine nettsider.

  Søker du om produksjonstilskudd, må du kjenne bestemmelsene i jordbruksavtalen og i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Flere informasjonskilder kan være nyttige for deg som søker:

   

  Når du har logget deg inn og åpnet søknaden, vil du også finne hjelpeknapper i søknadsskjemaet som du kan trykke på hvis du lurer på noe underveis i utfyllingen.

 • Hvordan logger jeg inn via Altinn?

  Du må bruke enten BankID, MinID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge deg inn i søknaden din via Altinn. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi.

  For å få tilgang til søknad om produksjonstilskudd er det viktig at du velger riktig aktør. Velg foretak (organisasjonsnummer) som aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du logger inn igjen.

  Hvis du ønsker informasjon om hvordan du logger deg inn i søknaden din via Altinn, kan du lese denne veiledningen, eller se veiledningsfilmen under.

  produksjonstilskudd veiledningsfilm

   

 • Frister for søknad i 2018

  Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året:

  • 15. mars (med telledato 1. mars)
  • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

  Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.
  Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. 

  Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut (fram til 29. mars og 29. oktober).

  Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

   

  Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen.

 • Uten dispensasjon kan du ikke levere søknad etter fristen

  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter at søknadsfristen har gått ut, med mindre du har søkt om og fått innvilget dispensasjon. Dispensasjon skal bare gis i særlige tilfeller, som for eksempel når søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har glemt søknadsfristen, er bortreist i den perioden søknaden kan leveres, eller ikke har mottatt informasjon om ny søknadsomgang i Altinn. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon sendes til kommunen, men det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

 • Endre opplysninger i innsendt søknad

  Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, og du kan derfor endre søknadsopplysningene fram til 29. mars og 29. oktober.

  Dersom du oppdager feil i søknaden og trenger å redusere noen av opplysningene i søknaden din etter at muligheten for å endre opplysningene i søknaden har gått ut, må du kontakte kommunen din. Hvis du ønsker å legge til nye opplysninger eller oppjustere noen av opplysningene, må du søke om dispensasjon fra søknadsfristen, med mindre det dreier seg om en åpenbar feilføring.

 • For nye søkere

  For å søke om produksjonstilskudd, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer, må du kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få registrert foretaket og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret. Vær ute i god tid før søknadsfristen!

  Vi har en egen nettside for deg som er nyoppstartet eller ønsker å starte opp som bonde. Der finner du en oversikt over de viktigste tingene du må huske på, hvem som kan hjelpe deg med hva og hvor du finner mer informasjon.

 • Du må ha registrert gyldig kontonummer

  Du må ha registrert et kontonummer hos Landbruksdirektoratet for å kunne sende inn søknad om produksjons- og avløsertilskudd. Under seksjonen «Grunnopplysninger» i søknadsskjemaet, vil du se hvilket kontonummer som er registrert på foretaket ditt. Hvis du har søkt tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling være registrert.

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonnummerskjema finner du også i søknadsskjemaet. Kontonummerskjemaet fylles ut elektronisk med pålogging i Altinn på samme måte som for søknadsskjemaet. 

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket.