Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Produksjonstilskudd - hvordan søke?

Kornhøst (Copyright: Colourbox.com)

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Klikk på overskriftene for å få vite mer om de ulike temaene.

Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på, kan du kontakte kommunen din.

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet og mer informasjon?

  Det elektroniske søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd finner du på Altinn sine nettsider.

  Søknadsskjemaet er dessverre ikke tilpasset utfylling med nettbrett eller mobil.

  Søker du om produksjonstilskudd, må du kjenne bestemmelsene i jordbruksavtalen og i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Flere informasjonskilder kan være nyttige for deg som søker:

  Når du har logget deg inn og åpnet søknaden, vil du også finne hjelpeknapper i søknadsskjemaet som du kan klikke på hvis du lurer på noe underveis i utfyllingen.

  Du kan også levere søknad på papir. Papirsøknadskjemaet blir tilgjengelig fra 1. oktober. Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt, sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden. Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.

 • Hvordan logger jeg inn via Altinn?

  Du må bruke enten BankID, MinID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil for å logge deg inn i søknaden din via Altinn. Du finner mer informasjon om de ulike innloggingsmulighetene på nettsiden til Difi.

  For å få tilgang til søknad om produksjonstilskudd er det viktig at du velger riktig aktør. Velg foretak (organisasjonsnummer) som aktør og ikke person (fødselsnummer). Dersom du velger feil, lukk nettleseren helt før du logger inn igjen.

  Hvis du trenger mer informasjon, kan du lese denne veiledningen om hvordan du logger deg inn i søknaden om produksjonstilskudd via Altinn, eller se veiledningsfilmen under.

  produksjonstilskudd veiledningsfilm

   

 • Frister for søknad i 2018

  Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året:

  • 15. mars (med telledato 1. mars)
  • 15. oktober (med telledato 1. oktober).

  Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.

  Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut (fram til 29. mars og 29. oktober).

  Søknadsfristene i 2018 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 2 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober. Foretak som ikke leverte del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15.mars 2018, eller som vil endre opplysningene i del 1 av søknaden, gis nå mulighet til å levere del 1 av søknaden. Søknaden fylles ut på papir, og den må leveres til kommunen innen 29. oktober. Se også rundskriv 2018-42 om retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018.

  Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
  • livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
  • frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
  • matpoteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober

   

  Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden være levert før midnatt på datoen for søknadsfristen.

 • Uten dispensasjon kan du ikke levere søknad etter fristen

  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter at søknadsfristen har gått ut, med mindre du har søkt om og fått innvilget dispensasjon. Dispensasjon skal bare gis i særlige tilfeller, som for eksempel når søker ikke er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller liknende.

  Det gis ikke dispensasjon i tilfeller der søker har glemt søknadsfristen, er bortreist i den perioden søknaden kan leveres, eller ikke har mottatt informasjon om ny søknadsomgang i Altinn. Tilskuddsbeløpets størrelse eller betydning for foretakets virksomhet har ingen betydning for utfallet av en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon sendes til kommunen, men det er fylkesmannen som behandler og avgjør slike søknader.

 • Endre opplysninger i innsendt søknad

  Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, og du kan derfor endre søknadsopplysningene fram til 29. mars og 29. oktober.

  Dersom du oppdager feil i søknaden og trenger å redusere noen av opplysningene i søknaden din etter at muligheten for å endre opplysningene i søknaden har gått ut, må du kontakte kommunen din. Hvis du ønsker å legge til nye opplysninger eller oppjustere noen av opplysningene, må du søke om dispensasjon fra søknadsfristen, med mindre det dreier seg om en åpenbar feilføring.

 • For nye søkere

  For å søke om produksjonstilskudd, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer, må du kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få registrert foretaket og driftssenteret ditt i Landbruksregisteret. Vær ute i god tid før søknadsfristen!

  Vi har en egen nettside for deg som er nyoppstartet eller ønsker å starte opp som bonde. Der finner du en oversikt over de viktigste tingene du må huske på, hvem som kan hjelpe deg med hva og hvor du finner mer informasjon.

 • Du må ha registrert gyldig kontonummer

  Du må ha registrert et kontonummer hos Landbruksdirektoratet for å kunne sende inn søknad om produksjons- og avløsertilskudd. Under seksjonen «Grunnopplysninger» i søknadsskjemaet, vil du se hvilket kontonummer som er registrert på foretaket ditt. Hvis du har søkt tidligere, vil kontonummeret som ble brukt ved siste tilskuddsutbetaling være registrert.

  Du kan registrere eller endre kontonummer ved å fylle ut Registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (LDIR-056). Lenke til kontonummerskjema finner du også i søknadsskjemaet.

  Det nye kontonummeret vil bli synlig i søknadsskjemaet når du klikker på oppdater i nettleseren eller på «kontroller søknad» i seksjonen «Oppsummering og send».

  Hvis du ønsker å endre kontonummer, må du gjøre det før februar i utbetalingsåret for å slippe at tilskudds­utbetalingen din blir forsinket.