Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017

Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Vi har samlet den viktigste informasjonen i et informasjonsskriv til deg som skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid i 2017. 


Trykk på lenken under for å finne skrivet på din målform 

Informasjonsskriv - BOKMÅL
Informasjonsskriv - NYNORSK


Telledato og søknadsfrister
Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet.

I 2017 blir søknadsfristene er 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. I mai er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. I oktober kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Oversikt over hvilke tilskudd man søker om når, finner du her

Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene.

Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og 31. desember, og som man søker om distriktstilskudd for.

Ny regel om sent levert søknad
Søknadsfristene blir absolutte. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen med et trekk på 1 000 kroner per dag.

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?
I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger:

  • Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
  • Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. mai (søknadsfrist)
  • Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 15. oktober (søknadsfrist). Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar 2018.

Søknaden skal leveres elektronisk, fra og med mai 2017 er det ikke mulig å levere søknad om produksjonstilskudd eller tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på papir.

Mer informasjon om hvordan du skal søke i 2017, finner du under overskriften "Overgangsåret 2017" på venstre side.

Du kan også laste ned og skrive ut brosjyren: 

Nye søknadsfrister og forbedret søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid fra 2017 (PDF)