Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om produksjonstilskudd

Korn mot himmel. (Copyright: Colourbox.com)

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

 • Nærmere om produksjonstilskudd i jordbruket

  Formålet med produksjonstilskudd er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller areal.

  Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Tilskudd for husdyr
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd til økologisk landbruk

   

  Disse pristilskuddsordningene blir håndtert på samme måte som produksjonstilskudd, og man søker i samme søknad: 

  • Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
  • Distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

   

  Denne velferdsordningen blir håndtert på samme måte som produksjonstilskudd, og man søker i samme søknad:

  • Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

   

  Les mer om de ulike tilskuddsordningene her

 • Hvem kan søke?

  Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å være berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår.

  Foretaket må:

  • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

  Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

  Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for.

  Alt areal skal som hovedregel drives aktivt på det tidspunkt eller i den perioden som framgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd.

  Foretaket må oppfylle de vilkårene som gjelder sin produksjon for å kunne motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Du finner de aktuelle bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i §§ 2-6. Søkeren plikter å sette seg inn i regelverket. For informasjon om hvordan du skal forstå bestemmelsene i forskriften, se rundskriv 2016-21.

  Nærmere informasjon om etablering av foretak finnes på hjelp-til-regelverk.

  Det er mulig å søke dispensasjon fra kravene. Du finner dette nærmere omtalt i rundskriv 2016-21. Se også Ofte stilte spørsmål.

Kontakt

 • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Elektroniske tjenester

Frister

Siste nyheter

Lenker