Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

3,6 milliarder kroner betales ut til norske bønder

Onsdag 1. juni utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 3,6 mrd. kroner i tilskudd til jordbruksforetak. Utbetalingen er resultatet av søknadsomgangen for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Tilskuddsbrev i Altinn

 

Fristen for å søke om tilskuddene var 20. januar 2016. Tilskuddsbrevet blir gjort tilgjengelig i Altinn.

Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene, og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 3. juni. Der søknaden ennå ikke er ferdigbehandlet, vil aktuelle søkere få beskjed om dette i tilskuddsbrevet. Vanligvis får mange av disse søkerne innvilget søknaden etter nærmere undersøkelser. I de tilfellene der søknaden er avvist eller avslått, vil søkeren få et eget brev fra kommunen. Oversikten over tilskuddsutbetalingene til de enkelte foretak publiseres på Landbruksdirektoratets nettsider i midten av juni.

 

Tilskuddssatsene 

Tilskuddssatsene for denne utbetalingen er en videreføring av satsene som ble brukt ved utbetalingen i februar, herunder 2 prosent reduksjon i husdyrtilskudd og den delen av tilskudd for lammeslakt og kjeslakt som utbetales som produksjonstilskudd, sammenlignet med de foreløpige satsene fra jordbruksoppgjøret 2015. Det er Landbruks- og matdepartementet som har fastsatt satsene, og det er disse satsene partene har lagt til grunn ved årets jordbruksforhandlinger.

 

Elektronisk utsendelse av tilskuddsbrev

Elektronisk kommunikasjon er nå hovedregelen for Landbruksdirektoratet. Dette innebærer at alle foretak som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i søknaden om produksjonstilskudd, vil få tilskuddsbrevet tilsendt elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post. Klagefristen er 3 uker fra tilskuddsbrevet mottas i meldingsboksen i Altinn.

Her finner du: Papirveiledning om hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn og video om hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn.

Foretak som verken har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse, vil få tilsendt tilskuddsbrev på papir. Men også for disse vil informasjonsbrevet og tilskuddsbrevet være tilgjengelig elektronisk i meldingsboksen i Altinn.

 

Har du spørsmål?

Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen.