Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

5,2 milliarder kroner betales ut til norske bønder

Onsdag 1. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 5,2 mrd. kroner i tilskudd til jordbruksforetak. Søknadene fra august 2016 er grunnlaget for utbetalingene. Resten av budsjettrammen avtalt i jordbruksoppgjøret utbetales i juni, for søknadene fra januar 2017.

Våronn (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Lars Jørund Østby, Landbruksdirektoratet

 

Fristen for å søke om tilskuddene var 20. august 2016. Tilskuddsbrevet blir gjort tilgjengelig i Altinn.

Ved søknadsomgangen i august søkte foretakene om tilskudd for arealer, husdyr, dyr på beite med mer. Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 3. februar. Enkelte  søknader er enda ikke ferdigbehandlet. Aktuelle søkere får beskjed om dette i tilskuddsbrevet. Vanligvis får mange av disse søkerne innvilget søknaden etter nærmere undersøkelser. I de tilfellene der søknaden er avvist eller avslått, vil søkeren få et eget brev fra kommunen. Landbruksdirektoratet publiserer oversikten over tilskuddsutbetalingene til det enkelte foretak på direktoratets nettsider i uke 7.

Tilskuddssatsene 
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016. For noen av tilskuddsordningene er de endelige satsene noe redusert for å overholde bevilgningsrammene som ble fastsatt i jordbruksoppgjøret 2016, jf. Landbruks- og matdepartementet.

Elektronisk utsendelse av tilskuddsbrev
Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen for Landbruksdirektoratet. Dette innebærer at alle foretak får tilskuddsbrevet tilsendt elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn, med samtidig varsling på mobil/e-post. Klagefristen er 3 uker fra tilskuddsbrevet mottas i meldingsboksen i Altinn.

Dersom du lurer på hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt i Altinn, kan du se på veiledningene nedenfor:

Foretak som verken har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse, vil få tilsendt tilskuddsbrev på papir. Men også for disse vil informasjonsbrevet og tilskuddsbrevet være tilgjengelig elektronisk i meldingsboksen i Altinn.

Har du spørsmål?

Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen.