Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

8,9 mrd kr ut til norske bønder

Onsdag 21.februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 9 mrd kr i produksjons- og avløsertilskudd til 40 000 bønder.

Storskalalandskap,-Nes (Copyright: Oscar Puschmann)

Fra Nes i Hedmark. Foto: Oscar Puschmann


Grunnlaget for utbetalingene er søknader som ble sendt inn i mai og oktober i fjor. Denne søknadsomgangen var første gang med det nye forvaltningsregimet, hvor det både var nye søknadsfrister og nytt søknadssystem. Mens det i det gamle systemet var to utbetalinger av tilskudd, i februar og i juni, blir nå hele tilskuddet utbetalt samlet i februar.

Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene. Bøndene vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 23. februar. Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig får mange av disse søkerne innvilget søknaden på et senere tidspunkt. Oversikten over tilskuddsutbetalingene til det enkelte foretak er planlagt publisert på våre nettsider innen utgangen av mars.

Tilskuddssatsene 
Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 25. januar de endelige satsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for søknadsomgangen i 2017. De endelige satsene er de samme som de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2017-2018, jf. Landbruks- og matdepartementet.

Har du søkt om produksjonstilskudd og har spørsmål om utbetalingen?
Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen. Dersom du lurer på hvordan du finner vedtaksbrevet ditt i Altinn, kan du se på denne veiledningen

Mer om temaet