Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

9,7 millarder utbetales til norske bønder

Onsdag 20. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 9,7 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 39500 jordbruksforetak. Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene.

Grasproduksjon på Spangen gård, høysommer (Copyright: www.spangen.no)

Grasproduksjon på Stange i Hedmark. Foto: www.spangen.no

Søknadsomgangen i 2018 for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid hadde søknadsfrister 15. mars og 15. oktober.

Kommuner, fylkesmenn og Landbruksdirektoratet har nå avsluttet behandlingen av de fleste søknadene og søkerne vil normalt motta pengene på sin konto innen fredag 22. februar. Enkelte søknader er enda ikke ferdigbehandlet, men erfaringsmessig får mange av disse søkerne innvilget søknaden på et senere tidspunkt.
Landbruksdirektoratet publiserer oversikten over utbetalingene av tilskudd til det enkelte foretak på våre nettsider i uke 10.

Tilskuddssatsene 
Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 21. januar de endelige satsene for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid  for søknadsomgangen i 2018. De endelige satsene ble fastsatt lik de foreløpige satsene i jordbruksavtalen 2018-2019.

Har du søkt om produksjonstilskudd og har spørsmål om utbetalingen?
Kontakt kommunen din dersom du har spørsmål om utbetalingen. Dersom du lurer på hvordan du finner vedtaksbrevet ditt i Altinn, kan du se på denne veiledningen.

 

 

Foto på forsiden: Oskar Puschmann

Kontaktperson

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.

Mer om temaet