Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye tall for utbetalinger av tilskudd

Statlige tilskudd utgjør om lag 28 prosent av inntektene i jordbruket. Nå offentliggjøres de siste utbetalingene av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Limousin (Copyright: Colourbox.com)

Klikk for å se tilskuddslisten

Om produksjonstilskudd
Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse på en rekke tilskudd. Disse omfatter blant annet tilskudd til melkeproduksjon og husdyrhold, drift av jordbruksareal, bevaring av kulturlandskap og til økologisk jordbruk. Disse tilskuddene utbetales to ganger i året.
Les mer om produksjonstilskudd

Om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket. Ordningen skal gi de som driver med husdyrproduksjon mulighet til ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie hjelp.
Les mer om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Hva med pristilskudd?
Formålet med pristilskuddene er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som skyldes ulike dyrkingsvilkår og ulik infrastruktur. Tilskuddet utbetales sammen med oppgjør for levert vare. Det vil si at eggpakkeri, slakteri og meieri formidler pristilskuddene på vegne av staten. Disse dataene er med i oversikten over tilskuddene til jordbruksforetak for 2016 og tidligere. Pristilskuddene for 2017 vil bli publisert i 2018. 
Les mer om siste års utbetaling av pristilskudd til jordbruksforetak

Mer om tilskuddsordningene
Les mer om de enkelte tilskuddsordningene

Foto på forsiden: Landbruksdirektoratet

Kontaktperson

  • Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med kommunen din.
  • Jon LøylandTelefon: 78606071

Mer om temaet