Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Satser for utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2017

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt de endelige satsene for produksjonstilskudd for søknadsomgangen i august 2016.

For noen av tilskuddsordningene er de endelige satsene noe redusert i forhold til de foreløpige satsene fra jordbruksoppgjøret 2016, jf. Landbruks- og matdepartementet. De foreløpige og endelige satsene er vist i tabellene nedenfor.

Endelige satser for driftstilskudd melkeproduksjon for søknadsomgangen august 2016

 

Søknads­frister

Område

Foreløpig sats, kr/år

Endelig sats ved søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes, kr

Kumelk

20. august 2016 og 20. januar 2017

Nord-Norge

140 770

70 025 (140 050)

Jæren

125 770

62 525 (125 050)

Landet forøvrig

132 770

66 025 (132 050)

Geite­melk

Landet

140 770

70 025 (140 050)

 

Endelige satser for driftstilskudd spesialisert storfekjøttproduksjon for søknadsomgangen august 2016

 

Søknads­frister

Enhet

Foreløpig sats, kr/år

Endelig sats ved søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes, kr

Ammeku

20. august 2016 og 20. januar 2017

Per foretak, ved 40 eller flere ammekyr

122 000

60 640 (121 280)

Per ku ved 6 eller flere og færre enn 40 ammekyr

3 050

1 516 (3 032)

 

Endelige satser for husdyrtilskudd for søknadsomgangen august 2016

Dyreslag m.v.SøknadsfristerAntall dyrForeløpig sats i kr/dyr/årEndelig sats i kr/dyr, søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes
Melkeku20. august 2016 og 20. januar 20171-16
17-25
26-50
51+
4 189
2 032
980
784
 2 084 (4 168)
1 011 (2 022)
488 (976)
390 (780)
Ammeku1-50
51+
3 900
784 
1 940 (3 880)
390  (780)
Øvrige storfeAlle dyr784 390 (780)
Melkegeit og melkesau1-125
126+
1 470
540 
731 (1 462)
269 (538)
Sau/ammegeit
over 1 år per 1. jan.
20. januar 20171-100
101+
1 049
245 
 
Avlsgris
- Jæren
- Nordland, Troms og Finnmark
- Landet for øvrig
20. august 2016 og 20. januar 2017


1-35
1-35
1-35


352
780
500


175 (350)
388 (776)
249 (498)

Slakta gris og gris solgt som livdyr med levende vekt på minst
50 kg
- Jæren
- Landet for øvrig
20. januar 2017


1-1 400
1-1 40010
14
 
Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess
- Nordland, Troms og Finnmark
- Landet for øvrig
- Alle fylker
20. august 2016 og 20. januar 2017 

1-1 000
1-1000
1 001-5 00024
10
1012 (24)
5 (10)
5 (10)

Bikube20. august 2016 425423
Hjort over 1 år 210209

 

Endelige satser for beitetilskudd for søknadsomgangen august 2016

Utmarksbeitetilskudd:
Dyreslag
 2016 foreløpig sats, kr2016 endelig sats, kr
Kyr, storfe, og hestAlle dyr434428
Sau, lam, geit og kjeAlle dyr152150
Beitetilskudd:
Dyreslag
   
Sau, lam, geit,  kje og alpakkaAlle dyr5857
Kyr, storfe, hjort, hest og lamaAlle dyr434428

 

Endelig sats for kulturlandskapstilskudd for søknadsomgangen august 2016, kroner per daa jordbruksareal

 Søknadsfrist2016 foreløpig sats, kr2016 endelig sats, kr
Kulturlandskapstilskudd20. august 2016172170

 

Endelige satser for arealtilskudd for søknadsomgangen august 2016, kroner per daa jordbruksareal (ingen endring fra foreløpige satser)

VekstgruppeSøknadsfristSats kr/daa i sone
1234567
Grovfôr20. august 2016400105210240286
Korn140205240227
Potet80930
Grønnsaker5501 550
Frukt7001 450
Bær1 0001 450

 

Endelige satser for tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for søknadsomgangen august 2016, (ingen endring fra foreløpige satser)

DyreslagSøknadsfristSats i kr/dyr/årEndelig sats i kr/dyr, søknadsomgang august 2016, på årsbasis i parentes
Melkeku20. august 2016 og 20. januar 20173 0001 500 (3 000)
Ammeku2 2001 100 (2 200)
Øvrige storfe700350 (700)
Sau over 1 år per 1. januar20. januar 2017500 
Ammegeit250 
Melkegeit20. august 2016 og 20. januar 2017250125 (250)
Avlsgris502251 (502)
Slaktegris20. januar 2017300 

 

Endelige satser for økologisk arealtilskudd for søknadsomgangen august 2016, (ingen endring fra foreløpige satser)

VekstgrupperSøknadsfristSats kr/daa
Frukt og bær m.m.20. august 20161 425
Grønnsaker1 425
Poteter600
Korn300
Innmarksbeite25
Grovfôr25

 

Endelige satser for beregning av økologisk arealtilskudd til grønngjødsling for søknadsomgangen august 2016 (ingen endring fra foreløpige satser)

VeksterSøknadsfristSats kr/daa
Grønngjødsling20. august 2016500