Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

System for kartbasert produksjonstilskudds-søknad er utsatt

Landbruks- og matdepartementet har etter samråd med avtalepartene besluttet å utsette arbeidet med å utvikle kartbaserte søknader for produksjonstilskudd.

Jordbrukslandskap i Rogaland (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Foto: Landbruksdirektoratet

 

Det nye forvaltningssystemet for produksjonstilskudd tas i bruk fra 2017, med første søknadsomgang i mai. For å bedre kontrollen med arealsøknadene (og forenkle søknadsprosessen for brukerne) skulle det etter planen utvikles et system for kartbasert søknad om produksjonstilskudd fra søknadsåret 2018. I prosessen med utvikling av det nye systemet er det gjort flere justeringer og presiseringer, blant annet er søknadstidspunktet for arealtilskuddene flyttet fra mars til oktober. Det reduserer nytten av kartbasert søknad som grunnlag for kontroll.

En kartbasert løsning vil være ressurskrevende både å utvikle og forvalte, og det er usikkert om kartbasert søknad vil innebære forenkling for brukerne. Departementet har derfor etter samråd med avtalepartene besluttet å utsette arbeidet med å utvikle kartbaserte søknader. Endelig beslutning vil tas etter at forvaltning og brukere har høstet erfaring med det nye søknadssystemet slik det nå er utformet.

Foto på forsiden: colourbox.no