Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskuddsbrevene er sendt til Altinn

Tilskuddsbrevene med vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, blir i løpet av onsdag 1. juni sendt til foretakenes meldingsboks i Altinn.

Tilskuddsbrev i Altinn

 

Elektronisk kommunikasjon er nå hovedregelen for Landbruksdirektoratet. Dette innebærer at alle foretak som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i søknaden om produksjonstilskudd, vil få tilskuddsbrevet tilsendt elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn.

Samtidig som tilskuddsbrevet, etter søknadsomgangen med frist 20. januar 2016, blir tilgjengelig i Altinn, vil foretaket få varsel på mobil/ e-post. Klagefristen er 3 uker fra tilskuddsbrevet mottas i meldingsboksen i Altinn. Foretak som ikke har oppgitt verken mobilnummer eller e-postadresse, vil få tilsendt tilskuddsbrev på papir. Men også for disse vil informasjonsbrevet og tilskuddsbrevet være tilgjengelig elektronisk i meldingsboksen på Altinn sine nettsider.

Hvordan finner jeg tilskuddsbrevet i Altinn?

Tilskuddsbrevet ditt finner du i foretaket ditt sin meldingsboks i Altinn. Du må logge inn i Altinn for å komme inn i meldingsboksen.

Her finner du en steg-for-steg veiledning som viser hvordan du finner tilskuddsbrevet ditt.

For å få tilgang til tilskuddsbrevet er det viktig at du velger riktig aktør når du er inne i "Min meldingsboks". Velg det foretaket som søkte om tilskudd som aktør. Etter at du har logget inn i meldingsboksen er det du som person som automatisk blir valgt som aktør. Du må da gå inn og endre aktør til foretaket ditt.