Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknad kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen. Utbetalingen vil imidlertid reduseres med 1000 kroner for hver dag som er gått etter søknadsfristen.

Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. mars (ved del 1) og 29. oktober (ved del 2). Søker kan altså endre den innsendte søknaden frem til og med 29. mars og 29. oktober.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
  • Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2020 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2020, er planlagt i uke 7 i 2021.

 

Når skal jeg søke om hva i 2020?

 

Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1. mars 2020

Telledato for del 1 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

- Husdyrtilskudd (unntatt bifolk)

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert antall dyr du disponerer i søknaden per 1. mars for at de skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

15. mars 2020

Søknadsfrist for del 1 av søknaden

29. mars 2020

 

Søkere som har sendt inn del 1 av søknaden: Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad.

Søkere som ikke har sendt inn del 1 av søknaden: Siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet. 

1. oktober 2020

Telledato for del 2 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Avløsertilskudd

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Tilskudd for grovfôrareal

15. oktober 2020

Søknadsfrist for del 2 av søknaden

29. oktober 2020

 

Søkere som har sendt inn del 2 av søknaden: Siste mulighet til å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad.

Søkere som ikke har sendt inn del 2 av søknaden: Siste mulighet til å levere del 2 av søknaden med reduksjon i tilskuddet. 

10. januar 2020

Frist for å etterregistrere opplysninger

- Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober

- Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

- Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober

- Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober

- Frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter dyrket i Nord-Norge, som er solgt etter 15. oktober.

 

Februar 2021, uke 7

Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2020