Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2018

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Søknaden leveres elektronisk.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt etter 15. oktober.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

 

Når skal jeg søke om hva i 2018?

 

Dato

Hva skjer på disse  datoene?

Hva kan jeg søke om tilskudd for?

1. mars 2018

Telledato for del 1 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

- Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert antall dyr du disponerer i søknaden per 1. mars for at de skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

15. mars 2018

Søknadsfrist for del 1 av søknaden.

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut, med mindre du har blitt innvilget dispensasjon fra søknadsfristen.

29. mars 2018

Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad

1. oktober 2018

Telledato for del 2 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

- Husdyrtilskudd

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum

- Areal- og kulturlandskapstilskudd

- Tilskudd til dyr på beite

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite

- Driftstilskudd til melkeproduksjon

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

- Tilskudd for grovfôrareal

15. oktober 2018

Søknadsfrist for del 2 av søknaden

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut uten å ha, med mindre du har blitt innvilget dispensasjon fra søknadsfristen.

29. oktober 2018

Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad

10. januar 2019

Frist for å etterregistrere opplysninger

- Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite etter 15. oktober

- Livdyr (kylling og kalkun) som er solgt etter 15. oktober

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt etter 15. oktober.

 

Februar 2019, uke 8

Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2018