Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Dyr på beite

Søknadsfrist

Foretak kan søke om tilskudd for dyr på beite fra 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober.

Dersom du ikke har sanket dyrene inn fra utmarksbeite på søknadstidspunktet, og derfor ikke kan fylle ut antall dyr som har gått de påkrevde ukene på beite, eller ikke kan fylle ut antall sau/lam sanket fra utmarksbeite, kan du etterregistrere opplysningene i søknaden innen 10. januar.

 

Hvordan søke

Dyr på beite

 • Før opp antall dyr som har gått minst 12 eller 16 uker på beite, uavhengig av om dyrene har beitet på innmarksbeite eller utmarksbeite. Kravet om at dyrene skal ha gått minst 12 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 5-7, mens kravet om at dyrene skal ha gått minst 16 uker på beite gjelder for foretak i arealsone 1-4.

Dyr på utmarksbeite

 • Storfe, hest og geit: I søknadskjemaet fører du opp antall dyr som har gått minst 5 uker på utmarksbeite.
 • Sau og lam: I søknadsskjemaet fører du opp antall sau og lam som er sluppet på utmarksbeite og antall sau og lam som er sanket fra utmarksbeite etter å ha vært på utmarksbeite i minst 5 uker. Tilskuddet utmåles på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet og antall dyr sanket. Dyr sluppet teller 70 % og dyr sanket teller 30 %. Dyr som sankes fra utmarksbeite etter mindre enn 5 uker på utmark, skal ikke tas med når antall dyr sluppet oppgis.

  Eksempel:

  - Antall sau og lam sluppet på utmarksbeite (minus dyr som sankes etter mindre enn 5 uker): 100

  - Antall sau og lam sanket fra utmarksbeite (minst 5 uker): 90

  Et foretak slipper 100 sau og lam på utmarksbeite. Foretaket sanker 90 sau og lam som har vært minst 5 uker på utmarksbeite. Med den fastsatte vektingen, vil foretaket få utmarksbeitetilskudd for 97 sauer og lam. Se tabell nedenfor for beregning.

 
 Sluppet på utmarksbeite

Sanket fra utmarksbeite

Tilskuddsgrunnlag
Antall sau og lam10090 
Vekting70 %30 % 
 702797 (70+27)

 

Hvem disponerer dyrene?

Beitetilskuddene gis for det antall dyr du har disponert som har oppfylt kravene til antall uker på beite (for utmarksbeitetilskudd: minst 5 uker på utmarksbeite, for beitetilskudd (minst 16 (sone 1-4) eller 12 (sone 5-7)) uker på innmarks- og eller utmarksbeite), samt de øvrige kravene for beitetilskudd. Du må altså ha disponert dyrene i de ukene de har beitet. 

Ved et eventuelt brukerskifte i beitesesongen hvor dyrene har vært de påkrevde ukene på beite, men verken ny eller gammel bruker alene har disponert dyrene de påkrevde ukene, er det ny bruker som kan søke beitetilskudd for dyrene. Dersom flere foretak hver for seg har disponert de samme dyrene de påkrevde ukene for beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd, og begge foretakene dermed oppfyller kravene for de samme dyrene, er det foretaket som senest disponerte dyrene som har rett på beitetilskudd.

Du trenger ikke å disponere dyrene 1. oktober for å få beitetilskudd for dem, men du må ha disponert dyrene i perioden de er på beite.

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.