Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Husdyrproduksjon

Telledato og søknadsfrist

Foretak som skal søke om tilskudd for husdyr kan søke både ved del 1 og del 2 av søknaden. Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadsfristen ved del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober.

For tilskudd for enkelte dyreslag er det telledato og søknadsfrist bare én gang i året:

  • Husdyrtilskudd for sau født foregående år eller tidligere har søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars).
  • Husdyrtilskudd for ammegeit har søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars).
  • Husdyrtilskudd for bifolk har søknadsfrist 15. oktober (telledato 1. oktober)
  • Husdyrtilskudd for slaktegris slaktet i løpet av året har søknadsfrist 15. oktober
  • Husdyrtilskudd for rugeegg levert til rugeri i løpet av året har søknadsfrist 15. oktober

 

Antall registrerte dyr i søknaden ligger også til grunn for tilskuddsberettiget grovfôrareal og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Dette inkluderer også enkelte dyreslag som det ikke gis husdyrtilskudd for. Les mer på siden for arealproduksjon og avløsertilskudd


Hvordan søke

I søknaden fører du opp antall dyr foretaket disponerte på telledato. Foretak med slaktegris, slaktekylling, og slaktede gjess, kalkuner og/eller ender huker av i søknadsskjemaet for at de ønsker å søke om tilskudd for disse dyrene, ut ifra hvor mye slakt som er registrert hos Landbruksdirektoratet etter rapporter fra slakteriene. Avhukingen kan enten gjøres i mars eller i oktober, og antallet slaktede dyr inneværende år vil hentes fra databasen hos Landbruksdirektoratet.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker, finner du i veileder til søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.