Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Økologisk produksjon

Telledato og søknadsfrist

Tilskudd til økologisk produksjon følger samme telledatoer og søknadsfrister som tilsvarende konvensjonell produksjon. Se mer informasjon på siden for arealproduksjon eller husdyrproduksjon.

 

Hvordan søke?

Økologisk areal føres opp i kategorien "Økologisk areal", som ligger i seksjon "Areal - vekster" i søknadsskjemaet.

Økologiske dyr føres  opp i kategorien "Økologiske dyr", som ligger i seksjon "Antall dyr" i søknadsskjemaet.

Merk at arealet/dyrene skal føres opp i kategorien for økologisk i tillegg til den generelle kategorien. For eksempel skal totalt antall ammekyr føres opp i kode 121 - ammekyr i kategorien "Storfe", og i tillegg skal de økologiske ammekyrene føres opp i kode 802 - økologiske ammekyr i kategorien "Økologiske dyr". Et foretak med 40 ammekyr, der alle kyrne er økologiske, skal dermed føre opp 40 dyr i kode 121 og 40 kyr i kode 802.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker, finner du i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.