Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Produksjon av frukt, bær, grønt og potet

Telledato og søknadsfrist

Foretak som har solgt frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) eller matpotet produsert i Nord-Norge, kan søke om distriktstilskudd for mengdene råvare som er solgt innen søknadsfristen 15. oktober. Dersom du omsetter frukt, bær, grønt eller potet senere enn 15. oktober i søknadsåret, kan mengden solgt vare etterregistreres i tidligere innlevert søknad innen 10. januar påfølgende år.


Hvordan søke

I søknadsskjemaet fører du opp antall kg råvare (stk for salat) du har solgt i 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har solgt råvare eller om du har solgt bearbeidet vare. For slangeagurk og salat finnes det omregningsfaktorer for å regne om fra ulike enheter til den enheten som skal oppgis i søknaden (kg for slangeagurk, stk for salat). Dersom du har solgt bearbeidet vare, må du regne ut hvor mye råvare som har inngått i de bearbeidede varene du har solgt, da det er mengden råvare som skal føres opp i søknaden (se eksempel nederst i dette avsnittet). Det gis kun tilskudd for varene første gang de omsettes.

Du skal ikke føre opp kassabel vare, det vil si vare som er av en så dårlig kvalitet at den ikke kan benyttes til konsum eller i videreforedling. Dette gjelder uavhengig av om varen er solgt eller ikke

Du må ha disponert arealet produksjonen foregikk på i den perioden da varene ble produsert. Dersom du har hatt produksjon av samme vekst på arealer i ulike soner, skal du føre opp hele mengden i den sonen hvor du hadde størstedelen av ditt tilskuddsberettigede areal. Du kan ikke føre opp leveranser av samme produksjon i ulike soner.

 

Eksempel på oppføring i søknadsskjemaet for foretak som har solgt bearbeidet vare 

Et foretak har bearbeidet 10 000 kg epler ved å presse eplejuice. I produksjonsloggen går det fram at 10 000 kg epler ga 6 000 liter eplejuice. Foretaket har solgt 5 800 liter juice i løpet av søknadsåret.

For å finne antall kg foretaket kan føre opp i søknad om produksjonstilskudd, må man først finne forholdstallet mellom antall kg og antall liter juice. Dette gjøres ved å dele antall kg innsatsvare på antall liter ferdigprodukt:

10 000 kg/ 6 000 liter = 1,67 kg epler pr liter juice. 

Deretter må man finne ut hvor mange kg epler som har blitt solgt som juice ved å gange antall liter solgt juice på forholdstallet::

5 800 liter * 1,67 = 9 686 kg epler.

Foretaket kan føre opp 9 686 kg epler i søknaden.

 

Krav til salgsbilaget

Foretak som selger råvare

Hvis du selger råvare (frukt, bær, grønt eller potet som ikke er bearbeidet), må du sørge for at salgsbilagene viser antall kg vare som er solgt. Dersom det er slangeagurk eller salat du har solgt, kan du velge å ha et salgsbilag som viser antall stk du har solgt i stedet for antall kg (mer informasjon om omregningsfaktorer for slangeagurk eller salat). For slangeagurk kan du også velge å ha salgsbilag som viser antall kasser du har solgt.

Foretak som selger bearbeidet vare

Hvis du selger bearbeidet vare, må du sørge for at salgsbilagene viser mengden som er solgt. I salgsbilaget skal du benytte samme mengdeenhet som er brukt i resepten eller produksjonsloggen.

 

Foretak som selger bearbeidede varer må ha resept eller produksjonslogg

Dersom du har solgt bearbeidede varer, må du dokumentere hvor mye råvare du brukte for å framstille den bearbeidede varen i en resept eller en produksjonslogg:

  • En produksjonslogg viser antall kg råvare som ble brukt for å framstille ferdigvaren, og hvor mye ferdigvare råvarene ga. Produksjonsloggen lages etter at ferdigvaren er framstilt, når man vet hvor mye ferdigvare man fikk ut av råvaren. Den er derfor mest aktuell for deg som ikke vet på forhånd hvor mye ferdigvare du vil få ut av råvarene.
  • En resept er en oppskrift som viser antall kg råvare man skal bruke for å lage en gitt mengde ferdigvare. Resepten er utgangspunktet for å lage ferdigvaren, og er mest aktuell for deg som produserer ferdigvare i henhold til en fast oppskrift.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.