Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknadsfrist

Foretak kan søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid fra 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Dersom du har har avløserutgifter etter 15. oktober, kan du etterregistrere disse i tidligere innlevert søknad innen 10. januar påfølgende år.

 

Frist for registrering av dyr som gir grunnlag for tilskudd

Grunnlaget for hvor store avløserutgifter du kan få refundert fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. Du bør derfor registrere antall dyr foretaket har hatt både 1. mars (søknadsfrist 15. mars) og 1. oktober (søknadsfrist 15. oktober) selv om foretaket ikke kan få husdyrtilskudd for alle dyreslag.

For sau (født foregående år eller tidligere) og ammegeit er det antall dyr som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget.

For disse dyreslagene legges antall slakta dyr registrert i Leveransedatabasen hos Landbruksdirektoratet til grunn for tilskuddet:

  • konvensjonelle og økologiske slaktegriser med slaktevekt på minst 34 kg
  • konvensjonelle gjess, kalkuner og ender
  • konvensjonelle og økologiske slaktekyllinger

Du må krysse av i søknaden for at du søker tilskudd for antall slakta dyr for at det skal beregnes tilskudd og/eller grunnlag for tilskudd for dyrene.

For kyllinger og kalkuner solgt som livdyr, legges antall solgte livdyr i løpet av året til grunn (søknadsfrist 15. oktober). Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober, kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad fram til 10. januar. For rugeegg legges antall rugeegg levert til rugeri i løpet av året til grunn (søknadsfrist 15. oktober). Rugeegg som leveres til rugeri etter 15. oktober kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad fram til 10. januar.

 

Maksimalt tilskuddsgrunnlag for avløser

Du kan maksimalt få refundert utgifter tilsvarende avløsertilskuddsgrunnlaget for inneværende søknadsår. Maksimalt avløsertilskuddsgrunnlag beregnes på bakgrunn av antall dyr foretaket ditt har disponert på de aktuelle telledatoene. Når du registrerer hvor mange dyr du har i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det bli beregnet et foreløpig grunnlag. Det foreløpige grunnlaget vil være synlig for deg i søknadsskjemaet. Landbruksdirekoratet har laget et regneark der du kan legge inn hvor mange dyr du tror du vil ha 1. mars og 1. oktober, og regne ut hor mye du kan få i avløsertilskudd.

 

Hvordan søke?

I søknadsskjemaet krysser du av for at du ønsker å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Deretter fører du opp de utgiftene du har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Du skal oppgi hvor store utgifter du har hatt til henholdsvis avløserlag, egen ansatt og avløsning kjøpt av annet foretak.

Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du har hatt etter 15. oktober. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.