Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kontroller driftssenteret ditt i søknad om produksjonstilskudd

Driftssenteret har betydning for om du får rett utbetalt distriktstilskudd fra slakteri og meieri.

Gårdsbruk med fjøs og låve i landskap_674x279 (Copyright: Colourbox.com, bruksrett Landbruksdirektoratet)

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

 

Slik sjekker du driftssenteret ditt

Som husdyrprodusent og mottaker av distriktstilskudd har du selv ansvaret for at driftssenteret er riktig registrert hos forvaltningen. I produksjonstilskuddssøknaden, i seksjonen Grunnopplysninger, finner du informasjon om driftssenteret. Trykk på Kart-lenken i søknaden, så ser du i Gårdskart hvilken plassering driftssenteret ditt er registrert med hos forvaltningen.

Hvis driftssenteret er plassert feil i kartet, må du ta kontakt med kommunen umiddelbart og be dem endre koordinatene til driftssenteret i Landbruksregisteret. Vi anbefaler deg å melde fra skriftlig til kommunen, slik at det finnes dokumentasjon på at feilen er meldt. Dersom driftssenteret blir flyttet, er du ansvarlig for å melde fra til kommunen.

 

Hva er riktig plassering av driftssenteret?

Distriktstilskudd blir utbetalt etter hvor driftssenteret til foretaket ditt ligger. Er driftssenteret feil registrert, risikerer du å få for lite tilskudd eller å få krav om tilbakebetaling av for mye tilskudd. Driftssenteret stedfestes til den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. Merk at det er omsetningen fra foretakets husdyrproduksjon som bestemmer driftssenteret. Bestemmelsene om stedfesting av foretakets driftssenter er beskrevet i kapittel 6.1 i Jordbruksavtale 2017-2018:

«Pristilskudd med geografisk differensierte satser for husdyrproduksjon gis etter den sone foretakets driftssenter er plassert i. Driftssenteret stedfestes til den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår. Dersom foretaket har husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, stedfestes driftssenteret til den driftsbygningen der foretaket har størst andel av sin omsetning fra husdyrproduksjon på årsbasis».

 

Nytt juridisk grunnlag for soneplassering

Vil du se hvilken kjøttsone og melkesone driftssenteret ligger i? Lenke finner du her: Sonekart for distriktstilskudd melk og kjøtt. Søk opp foretaket ditt med organisasjonsnummer, eller velg fylke og kommune og skriv inn gnr./bnr./festenr.

Fra 1. juli 2017 er sonekartet det eneste juridiske grunnlaget for plassering i sone for distriktstilskudd kjøtt og melk. Fra samme tid oppheves sonene slik disse fremgår av vedlegg 2 og 3 til tidligere jordbruksavtaler.

Foto på forsiden: Colourbox.com