Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vedtak og utbetaling

 • Når er utbetalingen av tilskuddet?

  Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2020, er planlagt å skje onsdag i uke 7 i 2021. Det er ferdigbehandlede søknader som blir utbetalt ved hovedutbetalingen. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet når hovedutbetalingen går, vil søkerne motta melding om dette.

 • Hvor finner jeg vedtaksbrevet?

  Alle som er innvilget produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid mottar vedtaksbrevet (tilskuddsbrevet) i foretakets innboks i Altinn omtrent samtidig med at tilskuddsbeløpet blir utbetalt. Samtidig som vedtaksbrevet blir tilgjengelig i Altinn, får du et varsel på mobil/e-post.

  Innboksen i Altinn finner du her. Husk å velge foretaket som søkte produksjonstilskudd som aktør. Nærmere veiledning om hvordan du finner vedtaksbrevet ditt i Altinn, finner du her.

  Vedtaksbrevet viser hva foretaket har mottatt i tilskudd, og beregningene som ligger bak tilskuddsbeløpet, og fungerer som bilag i foretakets skatteregnskap.

 • Hvem behandler søknaden?

  Det er kommunen din som mottar, behandler og avgjør søknaden. Eventuelle søknader om dispensasjon må også sendes til din kommune, men disse behandles og avgjøres av fylkesmannen.

  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak som kommunen fatter, og Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak som fylkesmannen fatter.

 • Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

  Hvor mye du kan få i avløsertilskudd beregnes som hovedregel ut ifra hvor mange dyr du har på telledatoene 1. mars og 1. oktober, og satsene i jordbruksavtalen. Se mer informasjon om hva som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget her.

  Dersom du i mars lurer på ca. hvor mye du vil få i avløsertilskudd det aktuelle året, har vi laget et regneark hvor du kan legge inn antall dyr du har 1. mars og antall dyr du tror du vil ha 1. oktober:
  Regneark for beregning av maksimalt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 • Hvordan beregnes produksjons- og avløsertilskuddet?

  I beregningsveilederen finner du forklaring på hvordan produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid blir beregnet. Merk at intervaller og satser vil kunne endre seg fra det som er beskrevet. Se til gjeldende jordbruksavtale for å finne de gjeldende bestemmelsene.