Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvilke utgifter kan gi grunnlag for tilskudd til avløsning?

Foretak som er berettiget avløsertilskudd kan nå få tilskudd til avløsning for kjøp av avløsertjenester fra alle typer foretak. Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell fjøsavløsning, men kan også omfatte tjenester som blant annet saueklipping, gjerdehold, rundballepressing og frakt av dyr til og fra beite.

Låvebygning (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Illustrasjonsfoto: Landbruksdirektoratet

Da «forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd» og «forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.» trådte i kraft 1. januar 2015, åpnet det for kjøp av avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag/avløserring. De som er berettiget avløsertilskudd, kan nå få tilskudd til avløsning for kjøp av avløsertjenester fra alle typer foretak. Avløsertjenester er de arbeidsoppgaver det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører.

Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell «fjøsavløsning», men kan også omfatte kjøp av tjenester fra foretak som tilbyr saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.

Maskiner og varer ikke inkludert

Begrepet avløsning omfatter bare selve tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller til andre varer som eventuelt blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir ikke grunnlag for tilskudd.

Det gis ikke tilskudd for utgifter til for eksempel dyrlege, rørlegger, elektriker, bilmekaniker, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighets- eller husdyrkontroll.

Oppramsingen av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd er ikke fullstendig. De som er i tvil om en tjeneste kan gi grunnlag for tilskudd eller ikke, bør avklare dette med kommunen i god tid før søknadsfristen. 

Må kunne dokumentere faktiske utgifter

Det gis bare tilskudd til dokumenterbare, faktiske utgifter til avløsning. I søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal slik dokumentasjon legges ved søknaden. For søknad om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må søker kunne fremvise dokumentasjon på faktiske utgifter ved forespørsel fra kommunen.

Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er;

- a-meldingen

- bankbilag og faktura

- regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene 

Det må komme tydelig frem av eventuelle fakturaer hvilke beløp som er knyttet til tjenesten det søkes om avløsertilskudd for. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller annet materiell som benyttes under utførelse av en tjeneste, må fakturaen dessuten spesifisere hva som er utgifter til leie av personell, og hva som er utgifter til maskinleie og/eller andre varer.

 

Foto på forsiden: SLF

Mer om temaet