Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nytt system for tilskudd til sykdomsavløsning

Den 15.august åpnes den nye løsningen for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Målsettingen er mer effektiv saksbehandling og at søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.

Bonde med barnevogn, driftsbygning i bakgrunnen, vinter
674X279 (Copyright: Landbruksdirektortatet)

Nå går det raskere å få penger til avløser for bønder som får barn, er gravid, syk eller har sykt barn. Foto: Mette Sattrup


Tilskuddet er en del av jordbrukets velferdsordninger, og skal hjelpe til med å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødsel eller sykt barn.

Søkerne har fram til nå søkt på papir, men fra nå kan søkerne logge seg inn på Altinn og sende søknaden her. I tillegg til at behandlingen blir effektivisert med flere uker, sikrer systemet likebehandling av søkerne uavhengig av hvor i landet de bor.

Systemet regner ut tilskuddet for søkeren
Tilskuddet blir automatisk beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til søkeren på Altinn. 

- Alle parter tjener på det nye systemet. Ved å legge korrekte og fullstendige opplysninger inn i søknaden kan bonden på forhånd se hvor mye tilskudd han eller hun vil få. Jobben til saksbehandleren blir betraktelig enklere og mindre tidkrevende. Fylkesmannen slipper arbeidet med å registrere kommunens vedtak for utbetaling, og Landbruksdirektoratet får et bedre styringsverktøy fordi det blir enklere å hente ut statistikk, sier Line van der Velde, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet.

Slik gjør du:
- Gå til siden www.altinn.no på internett
- Søk opp skjemaet Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende
- Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør»
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel m.v»
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv.
- Last opp nødvendige vedlegg

Hvis du ikke kan bruke internett

Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til
I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunen din eller Fylkesmannen dersom du lurer på noe.

Systemet er utviklet av Landbruksdirektoratet i samarbeid med IT-selskapet Ciber.

 

 

Foto på forsiden: Mette Sattrup