Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel: Nye innspill

I en ny rapport kommer Landbruksdirektoratet med anbefalinger som skal forbedre ordningen med tilskudd til avløser når bonden blir syk eller får barn.

Bonde med barnevogn, driftsbygning i bakgrunnen, vinter
674X279 (Copyright: Landbruksdirektortatet)

I rapporten som nå er levert departementet foreslås det en rekke forbedringer i sykdomsavløsningen for bønder. Foto: Mette Sattrup

Rapporten er laget på oppdrag fra Landbruks-og Matdepartementet, og ble overlevert 15. februar.
Den vil inngå som grunnlag for forhandlinger under årets jordbruksoppgjør. Formålet med sykdomsavløsningsordningen i landbruket er å medvirke til å dekke kostnadene til avløser ved bondens egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse og ved dødsfall. Det er enkelte utfordringer med tilskuddsordningen slik den er regulert i dag. En av dem handler om kravet som stilles for å vise tilstrekkelig tilknytning mellom gården eller foretaket og den som har blitt avløst; den som har fått avløsning må ha hatt en minimums næringsinntekt fra gården eller gartneriet i en viss tid på forhånd for å få tilskudd.

Foreslår endringer i regelverket for å  sikre likebehandling og forutsigbarhet
Nyetablerte jordbrukere har ikke mulighet til å oppfylle kravet til næringsinntekt de første årene etter oppstart. Også etablerte jordbrukere kan slite med å oppfylle inntektskravet f.eks. i år de foretar store investeringer. I dag gis det derfor dispensasjon fra inntektskravet i en del tilfeller. Før dispensasjon kan gis må saksbehandler hos fylkesmannen gjøre en konkret skjønnsvurdering. Dette gir dårlig forutsigbarhet for bonden og kan true hensynet til likebehandling. Landbruksdirektoratet foreslår en endring som inkluderer de gruppene som er avhengig av dispensasjon i dag. Regelverket blir dermed tydeligere, og gir større forutsigbarhet og enklere saksbehandling.

Diskuterer muligheten for å åpne for tilskudd til avløsning av ansatte
I dag er det kun avløsning av innehaver av enkeltpersonforetak (ENK), innehavers ektefelle, samt deltakere i DA og ANS som kan gi grunnlag for tilskudd til avløsning i forbindelse med sykdom og fødsel. Rapporten skisserer ulike løsninger som åpner for at samboere av innehaver og ansatte skal kunne komme inn under ordningen.

Foreslår å likestille samboere og gifte
Landbruksdirektoratet mener at samboerskap bør likestilles med ekteskap i ordningen så langt det er mulig. Det innebærer at regelverket må endres slik at det også kan gis tilskudd der det er innehaverens samboer som har hatt avløser.

Her kan du lese hele rapporten

Kontaktperson

Mer om temaet