Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Mer om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Det kan ytes tilskudd ved: 

Sykdom i til sammen 365 dager fordelt på de tre siste år. Det er antallet dager søker er sykmeldt som ikke skal overstige 365 dager i løpet av tre år. Dersom en slik periode er benyttet må søker ha vært sammenhengende friskmeldt i 26 uker før det på nytt kan ytes tilskudd til avløsning.

Svangerskap/fødsel for periode der søker mottar foreldrepenger. Det kan også ytes tilskudd ved gradert uttak av foreldrepenger. Dette gjelder for de som har barn født etter 01.01.2013. Det kan også ytes tilskudd for periode der en som er gravid mottar svangerskapspenger.

Følge av syke barn til sykehus eller spesialist eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

Dødsfall. Dette gjelder dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. Da kan gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre søke om tilskudd.

 

Vilkår:

Det er et vilkår at søker har næringsinntekt fra foretaket på minimum 1/2 G. For 2013 tilsvarer dette kr 39 012 i denne ordningen.

Dersom det er flere berettigede søkere i et foretak, kan bare en av dem få tilskudd for samme periode. Dette gjelder både enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap. Dersom en søker har flere foretak, kan det bare gis tilskudd for ett foretak.