Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksvikar

Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga/Landbrukstenestene har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det.

 • Om landbruksvikarordninga

  Ordninga omfattar om lag 240 landbruksvikarar som skal gje avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar for husdyr- og grøntprodusentar. Landbruksvikarane er tilsett i avløysarlaga. Bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for landbruksvikarar.

  Avløysarlaga får tilskot frå staten til landbruksvikarverksemda. Avløysarlaga kan maksimalt krevje 1555 kroner per dag i betaling for avløysing utført av landbruksvikaren. Dette svarar til den maksimale dagsatsen for tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

 • Administrering av ordninga

  Landbruksdirektoratet administrerer tilskotsordninga og fordeler tilskotsmidlane mellom fylkene.

  Fylkesmannen fordeler årsverk landbruksvikarar mellom avløysarlaga innanfor sitt fylke. Eit årsverk skal dekkje om lag 150 føretak med rett til å søkje tilskot til avløysing ved sjukdom o.l. Ved fordeling av årsverk blir det lagt vekt på mellom anna husdyrtettleik, reiseavstandar og infrastruktur.

  Søknadsskjemaet ligg på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Avløysarlaget sender søknaden til Fylkesmannen. Søknadsfristen er 31. desember året før.

  Tilskotet blir utbetalt på forhånd. Avløysarlag som mottek tilskot skal rapportere om landbruksvikarverksemda si til Fylkesmannen ved å fylle ut rapporteringsskjema som ligg på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Fristane for å rapportere er 1. februar og 1. juni året etter.

 • Fordeling av årsverk landbruksvikarar per fylke for 2017

  Fylke

  Tal på årsverk

  Tildelt beløp

  Østfold

  5

  1 351 000

  Akershus og Oslo

  5

  1 351 000

  Hedmark

  16

  4 323 200

  Oppland

  26,5

  7 160 300

  Buskerud

  8

  2 161 600

  Vestfold

  4

  1 080 800

  Telemark

  6

  1 621 200

  Aust-Agder

  4,5

  1 215 900

  Vest-Agder

  6

  1 621 200

  Rogaland

  24,5

  6 619 900

  Hordaland

  19

  5 133 800

  Sogn og Fjordane

  19,5

  5 268 900

  Møre og Romsdal

  19,5

  5 268 900

  Sør-Trøndelag

  21,5

  5 809 300

  Nord-Trøndelag

  17,5

  4 728 500

  Nordland

  24

  6 484 800

  Troms

  9,5

  2 566 900

  Finnmark

  4

  1 080 800

   

   

   

  Totalt

  240

  64 848 000

Kontakt

Frister

  Siste nyheter