Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Landbruksvikar

Mann forer kyr (Copyright: Colourbox.com)

Landbruksvikarane skal avløyse bøndene ved sjukdom og i krisesituasjonar. Avløysarlaga/Landbrukstenestene har ansvar for at det er landbruksvikarar tilgjengeleg når det er behov for det.

 • Om landbruksvikarordninga

  Ordninga omfattar landbruksvikarar over heile landet som skal gje avløysing ved sjukdom og i krisesituasjonar for husdyr- og grøntprodusentar. Landbruksvikarane er tilsett i avløysarlaga. Bøndene må kontakte avløysarlaga ved behov for landbruksvikarar. Frå 2019 er det ikkje noka regulering av kor mykje avløysarlaga kan ta betalt for landbruksvikaren.

  Avløysarlaga får tilskot frå staten til landbruksvikarverksemda. Tilskotet blir utbetalt i to omganger - ein halvdel i februar og ein i juni.

  Satsen per landbruksvikarårsverk er 282 400 kroner.

 • Korleis søkje tilskot til landbruksvikarverksemd?

  Avløysarlag/landbrukstenester som vil søkje tilskot må nytte søknad om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet  i Altinn.

  Søknadsfristen er 1. februar. Den som fyller ut søknaden må velje avløysarlaget som aktør når vedkommande loggar seg inn i skjemaet på Altinn.

  Avløysarlag som mottek tilskot skal rapportere om landbruksvikarverksemda si til Fylkesmannen ved å fylle ut eigne felt for dette i søknadsskjemaet. Fristen for å rapportere er dermed 1. februar året etter.

   

   

   

 • Administrering av ordninga

  Landbruksdirektoratet administrerer tilskotsordninga og fordeler tilskotsmidlane mellom fylkene.

  Fylkesmannen fordeler årsverk landbruksvikarar mellom avløysarlaga innanfor sitt fylke. Ved fordeling av årsverk blir det lagt vekt på mellom anna husdyrtettleik, reiseavstandar og infrastruktur.

 • Fordeling av årsverk landbruksvikarar per fylke

   2019

  Sats per årsverk: 
  282 400 kroner

  Fylke

  Tal på årsverk

  Tildelt beløp, kr

  Østfold

  4,5

            1 270 800

  Akershus og Oslo

  4,9

            1 383 760

  Hedmark

  15,5

            4 377 200

  Oppland

  22

            6 212 800

  Buskerud

  7,2

            2 033 280

  Vestfold

  4,25

            1 200 200

  Telemark

  6

            1 694 400

  Aust-Agder

  4,4

            1 242 560

  Vest-Agder

  5,8

            1 637 920

  Rogaland

  24

            6 777 600

  Hordaland

  19,75

            5 577 400

  Sogn og Fjordane

  18,65

            5 266 760

  Møre og Romsdal

  17,7

            4 998 480

  Trøndelag

  39,2

          11 070 080

  Nordland

  25

            7 060 000

  Troms

  10,5

            2 965 200

  Finnmark

  4

            1 129 600