Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ingen bedring i beiteforhold for rein i Indre Finnmark 

Det er fortsatt beitekrise i distrikt 16 i Øst-Finnmark og østre og midtre sone i Vest-Finnmark.

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, sammen med Kriseberedskapsutvalget, følger den krevende beitesituasjonen tett. Den største utfordringen for de som er rammet, er å få ut tilstrekkelig fôr til vinterbeitene. Flere av distriktene som er hardest rammet er langt unna vei.

Det er også meldt inn utfordringer på beitene i Karasjok Øst, vestre-sone i Vest-Finnmark og i enkelte distrikter i Troms. Kriseberedskapsutvalget har ikke konstatert at det foreligger beitekrise her, men følger opp situasjonen på sitt neste møte 19. februar. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har vært i kontakt med Kriseberedskapsutvalget. Hun fikk en orientering om situasjonen fra leder av utvalget, Ingolf Balto.

Pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet om beitekrisa finner du her.

Midler til fôring
Distriktene som er rammet har begynt å bruke av sine egne oppsparte midler til kriseberedskap. Det er distrikter som begynner å gå tom for egne midler som har sendt søknad om midler over kriseberedskapsfondet. Fylkesmannen administrerer kriseberedskapsfondet. Siden det nå er en beitekrise, er det søknader til innkjøp av fôr som prioriteres.

Reinbeitedistrikter og tamreinlag kan sende søknad om midler på skjemaet i høyre kolonne.

Har du spørsmål? 
Spørsmål om kriseberedskapsutvalget og situasjonen på beitene i Indre Finnmark kan rettes til reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark og Troms. 

Kontaktperson

Mer om temaet

  • PDF ikonLDIR-672_B.pdf (173 KB)
    Søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap i reindriften for beitekrisen vinteren 2020