Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Lagertall for reinkjøtt

Tallene oppdateres siste uke i hver måned.

Dato

Skrotter (kg)

Småkjøtt

Finnbiff,
ferdig/råstoff

Biff

Steik

Annet

Sum

1. sep. 2019

13 358

50 837

47 030

42 719

22 261

28 782

204 987

1. aug. 2019

 51 718

64 891

 177 722

67 794

23 262

60 106

445 493

1. juli 2019

38 024

55 726

65 310

54 922

27 838

59 828

301 648

1. juni 2019

61 420

58 122

83 100

55 877

29 063

41 147

328 729

1. mai 2019

116 042

69 651

95 316

58 935

19 019

53 586

412 549

1. april 2019

200 306

63 071

99 938

59 407

39 512

106 742

568 976

1. mars 2019

194 730

76 143

113 730

60 737

25 559

43 649

514 548

1. feb. 2019

355 490

65 662

138 134

62 022

38 662

51 816

711 786

1. jan. 2019

251 466

81 208

173 817

70 563

52 839

59 741

689 634

1. des. 2018

80 398 

61 793 

142 482 

64 650 

49 994 

27 465 

426 782 

1.nov. 2018

215 376

44 163

105 634

57 722

49 960

24 837

497 692

1. okt. 2018

104 408

24 186

54 585

51 006

32 731

40 392

307 308

1. sep. 2018

40 725

24 119

58 936

48 844

43 128

14 139

229 891

1. aug. 2018

30 670

26 120

73 013

52 037

34 600

9 416

225 856

1. juni. 2018

67 586

35 960

107 757

68 480

54 505

20 665

354 953

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.