Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Lagertall for reinkjøtt

Tallene oppdateres siste uke i hver måned.

Dato

Skrotter (kg)

Småkjøtt

Finnbiff,
ferdig/råstoff

Biff

Steik

Annet

Sum

1.nov.

215 376

44 163

105 634

57 722

49 960

24 837

497 692

1. okt.

104 408

24 186

54 585

51 006

32 731

40 392

307 308

1. sep.

40 725

24 119

58 936

48 844

43 128

14 139

229 891

1. aug.

30 670

26 120

73 013

52 037

34 600

9 416

225 856

1. juni

67 586

35 960

107 757

68 480

54 505

20 665

354 953

Landbruksdirektoratet samler regelmessig inn lagertall fra reinkjøttbedriftene. Bedriftene som har rapportert innen fristen har en markedsandel i størrelsesorden 80–90 prosent. Landbruksdirektoratet vurderer tallene til å være representative for markedssituasjonen.