Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Reinbeiteområdene

Reinsdyr - vinter (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Ansvaret for dette er flyttet til Fylkesmannen.

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift i tamreinlag, basert på leieavtaler.

Ansvaret for dette er flyttet til Fylkesmannen.

Dát ovddasvástádus lea sirdojuvvon Fylkkamánnái.

Boazodoalloguovllut gos doaimmahuvvo sámi boazodoallu fátmmasta su.40 proseantta olles Norgga eananareálas, ja dan viidodat manná davvin Finnmárkkus gitta lulás Engerdalii Hedemárkkus.  Trollheimenis maid doaimmahuvvo sámi boazodoallu erenoamáš rievttalaš vuođuin. Lulli-Norgga duottarguovlluin boazodoalu doaimmahit boazosearvvit, láigošiehtadusaid vuođul.

Dát ovddasvástádus lea sirdojuvvon Fylkkamánnái.