Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Første utbetaling fra kriseberedskapsfondet til fôring av rein

Fredag 13. mars utbetalte Landbruksdirektoratet 2 millioner kroner fra kriseberedskapsfondet. Midlene går til Midtre- og Østre-Sone i Vest-Finnmark reinbeiteområde. 160 000 dyr innenfor det samiske reinbeiteområdet er nå rammet av beitekrisen.

Reinsimle-674x279 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

Kriseberedskapsutvalget i Finnmark hadde møte 6. mars om beitesituasjonen i Finnmark. Det er nå slått fast at det er beitekrise i alle vinterbeiteområdene i Vest-Finnmark. I Øst-Finnmark er det også store utfordringer på beitene, her er det kun Rákkonjargá og Østre Sør-Varanger som ikke har meldt inn beitekrise. I Troms reinbeiteområde har kriseberedskapsutvalget fastslått at det foreligger beitekrise på Ringvassøy, Rebbenesøya, Kvaløya og Nord Senja. I tillegg er det tidligere fastslått krise i Mauken/Tromsdalen, Gjertind og Gielas i Troms reinbeiteområde.

I Nordland reinbeiteområde er det fortsatt tre distrikter som har beitekrise; Børgefjell, Ildgruben og Saltfjellet. Balvatn i Nordland og Luru i Nord-Trøndelag har en krevende beitesituasjon, men det er ikke slått fast beitekrise her. Fylkesmannen i Nordland og Trøndelag følger situasjonen tett.

Det er nå nærmere 160 000 dyr innenfor områdene i det samiske reinbeiteområde som nå er rammet av beitekrisen.

Utbetaling fra kriseberedskapsfondet
Sett ut fra graden av beitekrise i det enkelte distrikt og utvikling av krisen, skal Landbruksdirektoratet og fylkesmennene sammen med beredskapsutvalgene foreta en riktig fordeling av midlene i kriseberedskapsfondet.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vedtatt å utløse midler til innkjøp av fôr til Midtre og Østre sone i Vest-Finnmark. Midlene skal utbetales til de siidane som har påbegynt nødvendige tiltak for å avverge store tap av rein i kriseperioden eller har behov for midler til å avverge store tap.

Totalt ble det utbetalt 2,0 mill. kroner fredag 13. mars. Framover vil Landbruksdirektoratet fortløpende utbetale midler til kriseberedskap etter søknader som er kommet inn og behandlet av Fylkesmannen.

Søknad om midler til kriseberedskap
Landbruks- og matdepartementet og NRL ble under reindriftsavtaleforhandlingene enige om å avsette 10 millioner kroner ekstra til kriseberedskap. Midlene skal fordeles slik at reineier får dekt innkjøp av fôr på inntil 2 kroner per rein per dag.

Det er distriktsstyrene i det enkelte vinterbeite som må søke på midler til ekstraordinær kriseberedskap. Søknaden sendes Fylkesmannen i reinbeiteområdet. For å få innvilget tilskudd må disse vilkårene være oppfylt:

  • Kriseberedskapsutvalget må ha fastslått at det foreligger en beitekrise i området
  • Midler på distriktets eget krisefond må være brukt opp. Dette gjelder også midler som sommerbeitedistriktet har satt av til kriseberedskap.

Utbetaling skjer til distriktets konto. Distriktet er dermed ansvarlig for å fordele midlene til reineiere som har behov. Eventuelt kan distriktet selv organisere innkjøp av fôr, som igjen fordeles på reineierne i distriktet.

Søknadsskjema for midler til kriseberedskap finner du her.

Oppfølging
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad følger beitesituasjonen fortløpende og vurdere behovet for eventuelt ytterligere tiltak. Landbruksdirektoratet har ukentlige møter med fylkesmennene om den krevende beitesituasjonen.

Har du spørsmål? 

Spørsmål om kriseberedskapsutvalget og situasjonen på beitene i Finnmark og Nordland kan rettes til reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Trøndelag.

 

Foto på forsiden: T. Gustavsen

Kontaktperson