Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forsvaret kan bistå med å transportere fôr til kriserammet rein

Store avstander gjør det krevende å nå ut med for til rein som er rammet av beitekrisa. Forsvaretsdepartementet opplyser at Forsvaret kan bistå.

Reinflokk i tusmørke 674x275 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) melder på sine nettsider at de har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet som opplyser at Forvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr dersom det blir behov for dette og sivile ressurser ikke kan benyttes. Dette er fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Søknader om midler til fôring behandles fortløpende
For å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske, må distriktene søke innen 30. mars. For å sikre rask behandling og utbetaling er det viktig at søknadsskjemaet blir riktig utfylt og at nødvendig dokumentasjon ligger vedlagt. Søknader som sendes inn etter 30. mars vil også blir behandlet, men her kan vi ikke garantere utbetaling av innvilgede midler før påske.

Veileder til søknadsskjema
Landbruksdirektoratet har utarbeidet en veileder til søknadsskjemaet for midler til kriseberedskap. Veilederen forteller hva distriktet må ha med av opplysninger i søknaden, og informasjon om hvordan tilskuddet beregnes. Veilederen og søknadsskjemaet finner du til høyre i skjermbildet.

Kontaktperson

Mer om temaet