Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Viktige frister for de som skal søke midler til fôring av rein

Påsken nærmer seg fort. For å sikre at reinbeitedistriktene får utbetalt midler til kriseberedskap før påske, må de søke innen 30. mars.

Rein på snø mot horisont 674x279 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

 

I reinbeitedistrikter der kriseberedskapsutvalget har fastslått at det er beitekrise, kan distriktet søke om midler til fôring av rein. Reinbeitedistriktet må bruke søknadsskjemaet for midler til kriseberedskap vinteren 2020.

Søknaden sendes på epost til fylkesmannen i distriktets reinbeiteområde. Distriktet bør søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske. Fylkesmannen vil bruke inntil fire virkedager på å behandle søknaden. Dette forutsetter at all dokumentasjon som etterspørres er vedlagt og at det er gitt en god beskrivelse på hvordan beitetilgangen er i området.

Utbetaling tre ganger i uka
Når fylkesmannen har behandlet søknaden sendes den over til Landbruksdirektoratet for utbetaling.
– Vi gjennomfører utbetalinger tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag, forteller Tone Frantzen Seppola, fungerende direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. – Avhengig av hvilken bankforbindelse distriktet har, vil utbetalingen komme inn på distriktets konto i løpet av 1–2 virkedager.

Landbruksdirektoratet må ha mottatt fylkesmannens vedtak senest torsdag 2. april.

– Distriktet bør derfor søke innen 30. mars for å være sikret utbetaling av midler til kriseberedskap før påske. For øvrig utbetaler vi fortløpende når vi mottar vedtakene fra fylkesmannen, sier Seppola.

Distrikter som allerede har søkt om midler til kriseberedskap, trenger ikke å søke på nytt. Utbetalingen som skjer før påske vil i hovedsak dekke midler til innkjøp av fôr for mars måned.

 

Kontaktperson

Relaterte nyheter

Mer om temaet