Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avtale om fordeling av rein inngått mellom Jovsset Ante Sara og flere reineiere

Det er inngått en intern avtale mellom flere reineiere som innebærer at det kan gå mot en løsning i saken mellom Jovsset Ante Sara og staten. Gjennom det interne selvstyret har Sara søkt og funnet en løsning. En langvarig tvist kan dermed gå mot en løsning.

Reinsdyr-01 (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Foto: E.Brænd, Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt

231 siidaandeler (driftsfellesskap) i Vest-Finnmark fikk i 2012 pålegg fra staten om å redusere antallet rein. Målet var bedre beitegrunnlag, økt slaktevekt og større lønnsomhet i reindriftsnæringen. 230 siidaandeler etterkom kravet, men Jovsset Ánte Sara valgte å gå rettens vei for å slippe reduksjon.

I 2017 slo Høyesterett fast at han måtte etterkomme statens krav og redusere flokken sin til 75 dyr. I august i år fikk staten rettens kjennelse til å gjennomføre en tvangsreduksjon av Saras reinflokk.

Resultat av dialog og samarbeid
Den privatrettslige avtalen som nå er inngått, innebærer at Sara sitter igjen med 75 dyr innen utgangen av 2019. Han oppfyller dermed statens krav.
Staten har hele veien vist til at Sara kan søke løsninger med andre reineiere innenfor gjeldende regelverk.

– Avtalen som nå foreligger er et konkret resultat av dialog og samarbeid internt i reindrifta og viser at selvstyret kan fungere, sier Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. – Det er all grunn til å berømme de som har bidratt til løsningen.

Kontaktperson

Mer om temaet