Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melding om reindrift

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Siidaandeler og tamreinlag skal årlig levere melding om reindrift. Fristen for innlevering er 10.april.

Under finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere inn meldingen. Klikk på overskriftene for mer informasjon.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte fylkesmannen i ditt reinbeiteområde.

Vær oppmerksom på at søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt fremdeles må leveres på papir. Søknaden sendes til fylkesmannen, og søknadsfristen er 15. april.