Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melding om reindrift

Reinflytting (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Siidaandeler og tamreinlag skal årlig levere melding om reindrift. Fristen for innlevering er 10.april.

Under finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere inn meldingen. Klikk på overskriftene for mer informasjon.

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, kan du kontakte fylkesmannen i ditt reinbeiteområde.

Vær oppmerksom på at søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt fremdeles må leveres på papir. Søknaden sendes til fylkesmannen, og søknadsfristen er 15. april.

Siidaoasit ja boazosearvvit galget jahkásaččat addit sisa boazodoallodieđáhusa. Áigemearri sisa addimii lea cuoŋománu 10. beaivvi.


Vuollelis gávnnat dieđuid mat sáhttet leat veahkkingo galggat deavdit ja sisa addit dieđáhusa. Deaddil bajilčállagiidda jus dárbbašat eambbo dieđuid.

Jus dus leat jearaldagat maidda it gávnna vástádusa dáppe, de sáhtát váldit oktavuođa fylkkamánniin iežat boazodoalloguovllus.

Fuomáš ahte vahátbuvttadusa ohcama bohccuid ovddas mat leat gottáhallon ráfáiduhtton boranávddiide ferte ain sáddet báberhámis. Ohcan sáddejuvvo fylkkamánnái, ja áigemearri lea cuoŋománu 15.beaivvi.