Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye digitale løsninger for reindriftsnæringen

Landbruksdirektoratet stenger flere av de digitale tjenestene for reindriftsnæringen. Nye digitale løsninger skal utvikles.

Taster på pc (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com

 

I vår oppstod det flere feil da reineierne, via direktoratets digitale tjeneste, leverte melding om reindrift.

- I april fikk vi rapportert to feilsituasjoner hvor brukeren fikk tilgang til sensitive personopplysninger fra en annen bruker, forteller seksjonssjef Alf Selnesaunet.

- Vi stengte da den digitale tjenesten. Etter feilsøking og retting ble tjenesten åpnet for ny leveringsfrist i begynnelsen av mai.

 

Alvorlige systemfeil

Men nye feil oppstod og direktoratet har nå bestemt at IT-løsningen for melding om reindrift skal stenges for godt for sluttbrukerne.

- Feilsøkingen har avdekket at det er store utfordringer med den grunnleggende tekniske oppbyggingen av systemene. Vi mener derfor at det ikke er forsvarlig å åpne den digitale tjenesten på nytt for sluttbrukere.

I tillegg til melding om reindrift, stenges også de digitale tjenestene for søknad om tilskudd til sidaandeler, tamreinlag og til reinbeitedistrikter og søknad om erstatning for rovvilttap. Det er ikke rapportert om konkrete feil i forbindelse med disse tjenestene, men de har samme teknologiske infrastruktur som melding om reindrift.

 

Ny løsning våren 2019

Arbeidet med å utrede en ny løsning er igangsatt.

- Vi prioriterer dette foran alle andre utviklingsprosjekter på IT-området i Landbruksdirektoratet, sier Alf Selnesaunet.

- Vi skal være forsiktige med å garantere, men har som mål at første del av de nye løsningene kan tas i bruk våren 2019.

I mellomtiden må siidaandelsledere, distrikter og tamreinlag levere søknader og melding om reindrift på papir. Saksbehandlerne hos Fylkesmannen og i Landbruksdirektoratet skal fremdeles bruke den gamle digitale løsningen.