Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye digitale skjema for reindriften

Landbruksdirektoratet har laget nye digitale skjema for reineiere som skal levere melding om reindrift og søke om tilskudd.

Reinsanking (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt)

Melding om reindrift kan igjen leveres digitalt.

I 2017 stengte Landbruksdirektoratet de daværende digitale tjenestene for reindriften av personvernhensyn. Tjenestene var ikke sikre nok. Dette medførte at reineierne i fjor måtte levere melding og søknad på papir.

Sikkerhet og forenkling
Det har vært en prioritert arbeidsoppgave for Landbruksdirektoratet å få på plass nye digitale tjenester før reineierne skal levere melding om reindrift og/eller søke om tilskudd nå i vår.
– Vi har prioritert dette arbeidet svært høyt, og er glad for at vi nå kan tilby reineierne digitale tjenester som tilfredsstiller alle krav til sikkerhet, sier adm.dir. Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. – Med de nye digitale løsningene blir det også mye enklere å rapportere og søke.

Viktige frister
Den nye digitale løsningen for melding om reindrift er nå åpnet for bruk. Fristen for rapportering er 10. april.

Mer informasjon om melding om reindrift finner du her.

Det digitale skjemaet for søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag kan brukes fra 24. april, og søknadsfristen er 31. mai.

Begge skjemaene vil være tilgjengelig på både nordsamisk og bokmål.Elektroniske tjenester

Mer om temaet

Frister