Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fristen for å levere melding om reindrift nærmer seg

10. april er frist for siidaandeler og tamreinlag til å levere melding om reindrift for siste driftsår. Også søknad om tilskudd og søknad om erstatning for rovvilttap har samme frist.

Vårflytting-2013

Flytting av elektronisk fagsystem
Landbruksdirektoratet har det siste året jobbet med å flytte reindriftens fagsystem "Grunnmur" fra tidligere Reindriftsforvaltning til Landbruksdirektoratet. Flyttingen er nå gjennomført, men det kan dukke opp feilmeldinger eller at systemet fungerer noe annerledes enn tidligere. Det kan da være nyttig å merke seg det som står under punktet pålogging i «Veileder til elektronisk melding om reindrift», eller kontakte fylkesmannens reindriftsavdeling for bistand med å levere elektronisk melding og søknad.

Grunnmur er kompatibel med de fleste nettlesere som Internet Explorer, Firefox, Google Chrome og Opera. Vi anbefaler å benytte Internet Explorer ved innlevering av melding om reindrift, selv om dette ikke er et krav. Ved feilmeldinger, prøv gjerne en annen av de aktuelle nettleserne.