Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Årets første utgave av Reindriftsnytt er ute

Reindriftsnytt nr. 1/2020 er nå ute og blir distribuert til abonnentene. Reindriftas tre kriser det siste halvåret, korona, beitekrise og nå rovdyr, vies stor oppmerksomhet i denne utgaven.

Forside Reindriftsnytt 1-2020 Foto: LandbruksdirektoratetÅrets første utgave av Reindriftsnytt vier mye plass til de vanskelige beiteforholdene som rammet reinbeiteområdene i Nordland, Troms og Finnmark. . Noen hevder at man må helt tilbake til 1917 for å finne tilsvarende kriseår i reindriften.

Reindriftsavtalen 2020/2021 har en ramme på 149,5 mill. kroner, en økning på 13,4 mill. kroner fra inneværende avtale. Reindriftsnytt bringer noen av detaljene fra den nye avtalen.

NIBIO (Norsk institutt for biovitenskap) bidrar med en artikkel om hvordan ulike inngrep og forstyrrelser i reinens beiteområder fører til akkumulerte virkninger (sumvirkninger) på reinens arealbruk. Eksempelet som brukes er Ildgruben reinbeitedistrikt, det nordligste i sør-samisk område.

Reindriftsnytt 1/2020 avslutter med en presentasjon av departementsråd Anne Marie Glosli, ekspedisjonssjef Viil Søyland og avdelingsdirektør Morten Floor i Landbruks- og matdepartement. Alle tre har det siste året har fått nye roller som berører reindriftsområdet.

Pdf-utgaven av bladet kan lastes ned her.

Kontaktperson

Mer om temaet