Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

En bedring for reindriften i Finnmark

Det har vært bedre kalvetilgang og slakteuttak for reindriften i Finnmark forrige driftsår.

Reindrift, kalvmerking i Finnmark sommer 2004  (Copyright: Reindriftsnytt)

Siste driftsår produserte reindriftsnæringen i Vest-Finnmark 39 000 kalv (antall fødte kalver minus tap), samtidig som reintallet var på sitt laveste siden 2002. Denne kalveproduksjonen er blant de høyeste som har vært registrert for Vest-Finnmark siden 1980.

Det betyr en kalvetilgang etter at tapene er trukket fra på 58 %, som er det høyeste siden 2004.  

Rekordhøyt kalveslakt
Samtidig med den gode kalvetilgangen, har reindriftsnæringen de tre siste årene tatt ut mesteparten av kalveproduksjonen til slakt. For de tre siste driftsår har hele Vest-Finnmark slaktet 67-73% av kalveproduksjonen. Det har aldri tidligere blitt slaktet en så stor del av kalveproduksjonen i Finnmark, og er en gledelig utvikling med tanke på økonomisk inntjening og forutsigbare driftsforhold. 

Også Karasjok-vest har satt ny kalveslakterekord de tre siste år med kalveuttak mellom 62-70%. Og bare fire tidligere drfitsår har det vært høyere slakteuttak enn i 2016.

Gode tall flere år på rad
Totalt ble det slaktet 30 600 rein i Vest-Finnmark i høsten 2015 og på vinteren 2016. Dette er andre år på rad med et godt slakteuttak som historisk er blant de høyeste for regionen.

For Vest-Finnmark reinbeiteområde vil det være første gang man har et høyt slakteuttak tre år på rad dersom det også denne vinteren slaktes over 30 000 dyr. Dersom man får til det, så vil det utgjøre et stort steg i retning av en bærekraftig reindrift.

Mer om temaet